0 af 0 for ""

SDG

I Sweco arbejder vi aktivt med verdensmålene og som rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomhed ved vi, hvad der skal til for at skabe bæredygtige og fremtidssikrede løsninger til glæde for det enkelte menneske og samfundet som helhed. En omfattende kortlægning samlet i en publikation beskriver mål for mål, hvordan Sweco bidrager til FN’s Verdensmål.

I Sweco planlægger og designer vi fremtidens byer og samfund, og for os er fremtiden ikke fjern, men derimod hverdag. ”Sammen om en mere bæredygtig fremtid – Sweco og FN’s 17 Verdensmål” er resultatet af måneders kortlægning af verdensmål i vores rådgivning og projekter. En publikation, som gennem 30 større projekter nøje beskriver, hvordan Europas førende arkitekt-og ingeniørvirksomhed bidrager til samtlige 17 Verdensmål.

“Kortlægningen af konkrete projekter fra kunder i Danmark og i udlandet viser, hvordan vi i Sweco har et stort engagement i at omsætte verdensmålene til konkret handling. Kortlægningen viser et højt ambitionsniveau og en solid og bred forankret forståelse for, hvordan vores faglighed kan bidrage til den i verden vigtigste agenda og omsætter den til værdiskabende løsninger i kundernes projekter. Vi har et ansvar for at bidrage til en bæredygtig udvikling i Danmark og internationalt. Det ansvar løfter vi i dag – og vi vil gøre det i stigende grad i fremtiden”, siger CEO Dariush Rezai.

Vi rådgiver om alle FN’s 17 Verdensmål

I Sweco arbejder vi med en helhedsorienteret og integreret tilgang til bæredygtig by- og samfundsudvikling, og netop her er FN’s 17 Verdensmål et godt værktøj. Med vores brede pallette af kompetencer, byder vi ind med rådgivning og løsninger, der tager afsæt i samtlige af FN’s Verdensmål. Særligt når vi kigger nærmere på de 169 delmål, bliver det tydeligt, at vi kan yde et væsentligt bidrag. Der er selvsagt visse mål og delmål, som vi bidrager mere til end andre, og her har kortlægningen bl.a. gjort det muligt at se potentialer og udfordringer. Som arkitekt- og ingeniørvirksomhed bidrager vi særligt til målene 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15.

I publikationen beskriver vi i alt 30 projekter, som alle har fokus på bæredygtighed og som er eksempler på Swecos ekspertise og løsninger – og ikke mindst hvordan vi implementerer verdensmålene i vores projekter.

Bliv klogere på hvordan vi arbejder med verdensmålene og de 30 cases i publikationen nedenfor: