0 af 0 for ""

Pilegårdstrekanten

Som led i Sorø Kommunes Vision 2022 og ambitioner om at tiltrække flere indbyggere, har kommunen bedt Sweco om at udarbejde en masterplan for udviklingen af det 175.000 m2 store område, Pilegårdstrekanten i Dianalund. Den nye bydel skal oversætte FN’s verdensmål til arkitektur og vise, hvordan bæredygtige materialer og design kan skabe en sund bydel med stor mangfoldighed, livskvalitet og fællesskaber blandt de 300-400 nye boliger og op mod 1000 nye borgere.

Mellem bycentret og hospicegården Filadelfia og med udsigt til marker så langt øjet rækker, ligger Pilegårdstrekanten i Dianalund – et attraktivt område, som forener by og land, og som Sorø Kommune nu vil udvikle til en bæredygtig bydel med et miks af boformer. Kommunen har bedt Sweco om at udforme en helhedsplan for området, som sætter rammerne for udviklingen af bydelen, hvor FN’s verdensmål skal omsættes til konkret, fysisk indretning, som de nye Dianalund-borgere får glæde af.

– Det glæder mig meget, at vi nu er nået hertil, hvor vi har valgt det firma, som skal udforme en plan for området. Valget er faldet på Sweco, fordi de har vist, at de har blik for at skabe en spændende bydel, som er bæredygtig både socialt, økonomisk og klimamæssigt. Jeg glæder mig til at følge udviklingen af området – og ikke mindst til, at vi i starten af 2022 forventeligt kan sætte de første grunde til salg, siger borgmester i Sorø Kommune, Gert Jørgensen.

Helhedsplan og verdensmål
FN’s 17 verdensmål indgår i stigende omfang i kommuners og virksomheders arbejde med bæredygtighed, men for at verdensmålene ikke forbliver abstrakte overskrifter, er det afgørende for Sorø Kommune, at Sweco oversætter målene til konkret boligarkitektur og landskabsmæssigt udtryk. Det skal skabe gode rammer for liv og fællesskaber og tydeliggøre, at Sorø Kommune bidrager til at indfri de ambitiøse verdensmål.

– Vores opgave er meget klar, men samtidig åben og udfordrende. Hvordan kan vi oversætte verdensmålene til nogle fysiske greb, der gør dem relevante for borgerne? Konkret vil vi fx arbejde med verdensmål 13, der handler om klima, og se på, hvordan vi kan bruge regnvand til at skabe rekreative arealer, så regnvandet ikke bliver et problem, men en ressource, forklarer Malene Jensen, der er projektleder på udviklingen af helhedsplanen hos Årstiderne Arkitekter, som er en del af Sweco.

Fokus på fællesskaber
Malene Jensen fortæller, at rådgiverteamet bl.a. ser på, hvordan bydelen kan bidrage til at skabe nye store og mindre fællesskaber:

– Bydelen kan komme til at bestå af et miks af boformer med ambitioner om at skabe store og mindre fællesskaber på tværs af generationer, fx gennem fælleshuse med gæsteboliger og fælles køkken og dermed mulighed for møder mellem områdets beboere og gæster. Samtidig er det planen at koble bydelen til den øvrige del af Dianalund via eksisterende og nye veje og stier, så Pilegårdstrekanten bliver en integreret del af byen, siger Malene Jensen.

Netop nu arbejder Swecos trafik-, akustik- og miljøingeniører og arkitekter med analyser af området, der skal ligge til grund for udviklingen af en ambitiøs helhedsplan for Pilegårdstrekanten, der i sidste ende skal føre til en lokalplan. Den første milepæl er illustrationer af, hvordan området kan udvikles og en præsentation for kommunen kort før sommerferien.

Fakta om Pilegårdstrekanten i Dianalund

  • Et 175.000 m2 stort område tæt på bycenter, bibliotek, skole og Hospicegården Filadelfia og naturen og landskabet mod sydøst
  • Et miks af boformer og boligtyper, dvs. rækkehuse, etagehuse og parcelhuse
  • I alt ca. 300-400 boliger og helt op til 1000 beboere
  • Området og boligerne skal udformes og indrettes så bæredygtigt som muligt med inspiration fra FN’s verdensmål og Sorø Kommunes Vision 2022

Forventet tidsplan

  • Præsentation af helhedsplan og visualisering for kommunen sommer 2020
  • Politisk vedtagelse af forslag til lokalplan december 2020
  • Høring januar 2021
  • Endeligt vedtaget i april 2021
  • Byggemodning september 2021 – februar 2022

Udbud og salg af grunde i februar 2022 med forventet overtagelse i juni 2022.