0 af 0 for ""

  1. marts 2022

Partnerskab skal udvikle ny model for absolut bæredygtighed i byggeriet

Det nye planetære og sociale ejendomsselskab Home.Earth har modtaget en bevilling på 4,3 mio. kr. fra Realdania til at udvikle ’Byggeriets Doughnut’ – en model og metode for absolut bæredygtigt byggeri. Sweco er med i gruppen af ledende forskere og rådgivere, der samarbejder med Home.Earth omkring udviklingen af modellen. Målet er at bidrage til hele branchens transformation mod absolut bæredygtighed.

Byggeriets Doughnut bliver en ny model og metode for absolut bæredygtigt byggeri, som Home.Earth skal udvikle i samarbejde med en gruppe af partnere og med støtte fra den filantropiske forening Realdania. At der fokuseres på absolut bæredygtighed – i stedet for relativ bæredygtighed – er en vigtig del af motivationen bag projektet:

”I Home.Earth vil vi bruge de planetære grænser som vores målestok. Det skal ikke være et spørgsmål om at bygge til sølv, guld eller platin, eller arbejde efter 2030- eller 2050-mål. I stedet er spørgsmålet simpelt, men klart: bidrager det pågældende byggeri positivt eller negativt til en bæredygtig planet med plads til alle?”, forklarer Kasper Guldager, arkitekt og medstifter af Home.Earth.

Byggeri på planetens præmisser

Byggeriets Doughnut skal udvikles af ledende forskere fra BUILD på Aalborg Universitet, Quantitative Sustainability Assessment-gruppen på DTU og Stockholm Resilience Centre. På rådgiverfronten deltager Tegnestuen Vandkunsten, EFFEKT, Sweco og SLA Landskab i projektet. Green Building Council Danmark sikrer, at modellen er forankret i branchens behov, og Realdania støtter og muliggør projektet.

”At gå fra relativ til absolut bæredygtighed er et markant gearskifte i byggeriet, som først og fremmest kræver et nyt mindset, men også helt nye metoder og beregninger. I Sweco ser vi frem til at bidrage til at hæve de bæredygtige ambitioner til det absolutte niveau og udvikle byggeriet på planetens præmisser,” siger Christine Collin, teamleder for bæredygtighed i Sweco.

En rund doughnut med tre bundlinjer

Byggeriets Doughnut er inspireret af ’Doughnut Economics’ udviklet af den britiske økonom Kate Raworth, som i 2012 visualiserede sin økonomiske model med en rund doughnut. Den økonomiske samfundsmodel tager højde for grænserne for jordens miljømæssige belastninger ved at inddrage principperne om Planetære Grænser, som er udviklet af Stockholm Resilience Center.

Modellen visualiseres ved en doughnut med ydre og indre grænser, hvor det sunde samfund befinder sig i doughnuten mellem de to grænser. Falder man uden for doughnutens grænser, indikerer det, at man belaster miljøet og klimaet hårdere, end jorden over tid kan klare. Skyder man under og rammer hullet i midten, betyder det, at man ikke har formået at understøtte et socialt ansvarligt samfund. Doughnutens indikatorer er dermed både planetære, sociale og økonomiske.

Et praktisk værktøj udviklet til hele branchen

Projektet er allerede igangsat og vil munde ud i en række publikationer, der beskriver bl.a. metode, byggeprocesser og målværdier for absolut bæredygtighed. Hele projektet bliver udviklet open-source for at sikre, at metoden kan spredes til hele branchen.

”Byggebranchen har i den grad brug for at hæve barren i forhold til, hvordan vi bygger mere bæredygtigt. Og her har dette projekt meget godt at byde på. Udover den nye metode for absolut bæredygtighed, udvikler Home.Earth også et byggesystem, som de tilmed afprøver 1:1 i flere konkrete byggeprojekter. Med den partnergruppe og projektets eksplicitte målsætning om at ville dele til branchen, forventer jeg både et skub og en håndsrækning til branchen, som vil kunne ses i fremtidig ejendomsudvikling,” siger Simon Kofod-Svendsen, projektchef i Realdania.

Om Home.Earth

Home.Earth vil udvikle Byggeriets Doughnut – en model og metode for socialt, planetært og økonomisk bæredygtigt byggeri. Modellen er inspireret af ’Doughnut Economics’ og skal udvikles i samarbejde med EFFEKT, Vandkunsten, Sweco, SLA Landskab, Green Building Council, Stockholm Resilience Centre, DTU og BUILD. Realdania har støttet projektet med en bevilling på 4,3 millioner kroner. Home.Earth er et ejendomsselskab stiftet i 2021 for at vise en mere bæredygtig og social inkluderende måde at udvikle byer og boliger i europæiske storbyer.