0 af 0 for ""

Østerport

Efter en gennemgribende modernisering og istandsættelse står Østerports ikoniske og fredede stationsbygning nu færdig, så den i fremtiden kan håndtere langt flere kunder end hidtil. I dag, torsdag den 19. september, blev to års arbejde afsluttet med den officielle indvielse af stationen – her deltog bl.a. transportminister Benny Engelbrecht, Swecos CEO Dariush Rezai og DSB´s administrerende direktør Flemming Hansen.

Østerport Station er et centralt trafikknudepunkt i København med både busser, fjerntog, S-tog og snart også metro. Når Cityringens nye metrostation ved Østerport åbner i slutningen af september, forventes det, at stationens daglige passagerantal vil stige til ca. 45.000 daglige passagerer. Med afsæt i det stigende antal passagerer gik Sweco i 2016 i gang med at gennemføre en gennemgribende modernisering og istandsættelse af stationen i samarbejde med DSB.

”Det har været en meget spændende – og til tider også udfordrende – opgave, og vi er utrolig stolte af at have været med til at istandsætte denne ikoniske bygning, som mange københavnere kender og bruger hver dag. Projektet har byggeteknisk været yderst krævende, idet vi har skulle gennemføre moderniseringen, mens stationen stadig har været i fuld trafikal drift. Det har stillet store krav til jernbanesikkerheden, vores timing og koordineringen mellem parterne igennem hele processen,” fortæller Steffen Moe fra Sweco, som er projektdirektør på istandsættelsen af Østerport Station.

EN VELFUNGERENDE OG MODERNE OMSTIGNINGSSTATION
Den nye Østerport Station er et trafikknudepunkt, hvor bl.a. den nye metrolinje skal forbindes med busser, fjerntog og S-tog. Adgangen fra den nye underjordiske metrostation skal ske gennem en ny indgang i stationens vestgavl, hvorfra kunderne via et centralt transitområde kan nå andre offentlige transportmuligheder.

Efter istandsættelsen forventes det, at en del af den tunge pendlertrafik fra Nørreport Station vil flytte til Østerport Station, og for at fremtidssikre og ruste Østerport Station til de mange ekstra kunder, er stationens gulv bl.a. gennemrenoveret, så det kan modstå det øgede slid. Derudover er bygningens dækkonstruktion forstærket på undersiden, så den samlede bæreevne er i stand til at leve op til fremtidens krav.

For at sikre en velfungerende og tryg station, der samtidig har et optimalt flow af mennesker i både dag- og aftentimerne, har Swecos belysningsspecialister stået for lysdesignet på hele stationen. Lysdesignet skal understøtte wayfinding, så det bliver let at orientere sig på stationen. Eksempelvis er der etableret lys langs med trapper og i ganglinjer. Derudover er belysningsdesignet med til at understrege bygningens unikke arkitektur og rumlighed.

Udover billetsalg og kundeservice er der, som en del af moderniseringen, indrettet café- og butikslejemål til Joe & The Juice, 7-Eleven og Espresso House. Desuden huser stationen en tandlægeklinik.

DEN OPRINDELIGE ARKITEKTUR ER GENSKABT
Østerport Station er en fredet bygning, som er opført tilbage i 1896-97. Da arbejdet med istandsættelsen gik i gang, ønskede Slots- og Kulturstyrelsen, at stationen i videst muligt omfang skulle tilbageføres til sit oprindelige udseende. Som led i istandsættelsen har arkitekter og ingeniører studeret bygningens originale tegninger, og flere steder er stationen ført tilbage til sin oprindelige form. Eksempelvis har man indvendigt genetableret de originale, dobbelthøje sidehvælv og genskabt de oprindelige rumhøjder ved at fjerne flere lag af nedhængte lofter, som gennem tiderne har tildækket de oprindelige lofter.

Derudover har man, ved hjælp af farvearkæologi, identificeret de originale farvekoder på bl.a. bygningens træværk, som i dag er ført tilbage til sit oprindelige udtryk med grønne og røde grundfarver, der visse steder er suppleret med stafferinger i gule og blå nuancer. Også bygningens bindingsværksfacader og tag er renoveret, ligesom det originale terrazzogulv er genetableret. Her har man på trappetrinene integreret gul terrazzo i det lyse gulv, så svagtseende kan færdes sikkert på stationen.

Sweco Danmark har været totalrådgiver på projektet, som er gennemført i tæt samarbejde med DSB som bygherre og Aarsleff Rail som hovedentreprenør. Østerport Station er den tredje i rækken af Københavns gamle stationer, som Sweco gennem årene har været med til at modernisere og istandsætte. I 2008 stod Københavns Hovedbanegård færdig, og i 2015 slog den nye Nørreport Station dørene op.