0 af 0 for ""

Nyt ledelsesteam i Sweco Danmark

Pr. 1. september 2017 vil der være nye folk på en række nøglepositioner i Sweco Danmarks organisation, hvilket også betyder, at der er blevet etableret et nyt ledelsesteam.

Bortset fra CFO-rollen, som Steen Steensen tiltrådte 1. juli efter Steen Pinnerup, er der alene tale om interne rokeringer. Steen Steensen kommer senest fra en stilling som CEO og Country Manager i Eltel Denmark & Director of M&A i Eltel Group.

”Jeg er stolt over at kunne præsentere et ledelsesteam med stærke faglige kompetencer, overbevisende resultater og det helt rigtige mindset. Et forbedrings-mindset der fokuserer på kunderelationer, faglig ekspertise, udvikling og optimering. Jeg ser det som en styrke, at det er lykkes at finde de rette profiler til at videreudvikle Swecos tre forretningsdivisioner internt. Vi har brug for udvikling og for at udfordre det eksisterende, men også at tilse kontinuitet og frem for alt at bygge vores fremtidige succes på de mange gode kvaliteter organisationen besidder,” lyder det fra Dariush Rezai, der tiltrådte som CEO for Sweco Danmark tidligere i år, og han tilføjer:

”Vi har desuden besluttet at have de respektive ledere fra henholdsvis Marketing & Communications, HR og Legal repræsenteret i ledelsen, for derved at sikre at alle vores tiltag på tværs af organisationen er forretningsdrevne og har markedet og kunderne i fokus.”

Jørgen Thomsen, der hidtil har været Divisionsdirektør for Transportation & Mobility er udnævnt som Divisionsdirektør for Planning & Design, hvor Swecos aktiviteter inden for Byggeri & Byudvikling er organiseret. Jørgen Thomsen får endvidere ansvaret for at koordinere og udvikle udvalgte tværdivisionelle, strategiske kunde- og markedstiltag.

Jeppe Madsen bliver ny Divisionsdirektør i Water & Energy. Jeppe har en lang karriere bag sig i Sweco, og senest har han siddet som Afdelingschef for Projekt- og Byggeledelse i Planning & Design.

Claus Michael Andersen besætter Divisionsdirektørstillingen i Transportation & Mobility efter Jørgen Thomsen. Claus Michael Andersen kommer internt fra Transportation & Mobility, hvor han senest har siddet som Afdelingschef for Havne & Geoteknik.

Det nye ledelsesteam ser dermed således ud:

  • Dariush Rezai, CEO
  • Steen Steensen, CFO
  • Jørgen Thomsen, Divisionsdirektør Planning & Design
  • Claus Michael Andersen, Divisionsdirektør Transportation & Mobility
  • Jeppe Madsen, Divisionsdirektør Water & Energy
  • Peder Nielsen, Head of Legal
  • Anne Løvenkjær Röder, HR direktør
  • Rune Chrøis, Head of Marketing & Communications