0 af 0 for ""

Nye forskningsmiljøer for vindenergi understøtter fremtidens forskning på DTU Risø Campus

Udvidelsen af DPIV Vindenergi på DTU Risø Campus nær Roskilde skal understøtte fremtidens forskning i grøn vindenergi ved bl.a. at styrke DTU’s eksperimentelle faciliteter indenfor området. Bag designet står Sweco Danmark og NORD Architects, der har skræddersyet et topmoderne og fremtidssikret forskningsmiljø på baggrund af en grundig brugerinvolveringsproces.

Moderniseringen og udvidelsen på DTU Risø Campus skal skabe fleksible, velfungerende og tidssvarende værksteder, kontorer og laboratorier til forskning til DTU Vindenergi, og de mange medarbejdere og studerende, som hver dag har deres gang på stedet. Projektet omfatter renovering af to eksisterende kontorbygninger og opførelse af to nye bygninger med laboratorie- og værkstedsfaciliteter. Sweco og NORD Architects står bag projektet som bygherrerådgivere for Bygningsstyrelsen, og har blandt andet gennemført en intensiv brugerinddragelsesproces, der har ledt frem til design og dispositionsforslag for de nye bygninger.

”De nye faciliteter på DTU Risø vil understøtte forskningen i vindenergi og dermed understøtte den grønne omstilling, så vi kan se frem mod et mere bæredygtigt samfund. Som bygherrerådgivere på projektet har vi haft fokus på at omsætte bygherres ønsker og krav til et unikt og gennemarbejdet udbudsgrundlag, hvor både æstetikken, økonomien og den meget specialiserede funktionalitet, som forskningsarbejdet kræver, går op i en højere enhed,” fortæller Mette Hyrup Vilsen, som er afdelingschef for Bygherrerådgivning hos Sweco Danmark.

”Moderne forskningsmiljøer er meget komplekse at designe, og derfor har det været helt afgørende at inddrage de forskere og teknikere, som skal have deres daglige gang i de nye faciliteter. Det er sammen med dem og DTU CAS Risø, vi har designet rammerne for et videns- og forskningsmiljø, der peger ind i fremtiden og bidrager til, at DTU Risø Campus går fra at være et sted for atomforskning til at omhandle grøn energi og vindmøller,” siger Morten Rask Gregersen, partner i NORD Architects, som er underrådgiver på projektet.

Brugerinddragelse skaber skræddersyede forskningsmiljøer
Set fra både bygherre og slutbrugernes perspektiv har bygherrerådgivningen og brugerinddragelsen skabt værdi i projektet.

”Det har skabt stor værdi for os som bygherre at have Sweco Danmark og NORD Architects med om bord på holdet. Som bygherrerådgivere har de formået at identificere og beskrive en række ønsker og behov hos os og hos DTU’s medarbejdere i en god og inddragende proces,” fortæller Nini Scharling Feddersen, der er konstitueret kontorchef i Bygningsstyrelsen.

Heidi Rydstrøm, som er senior projektleder hos DTU CAS Risø, udtaler om processen:

”Vores agenda har været fokuseret på at kanalisere de øremærkede midler, vi har modtaget, videre i driftssikre forskningsfaciliteter, der flugter med DTU’s høje standarder. Det er yderst specialiserede processer vi arbejder med i både forsknings- og testlaboratorierne, så det har været vigtigt at inddrage brugerne for at afdække deres behov, processer og ikke mindst sikkerhed og bringe den videre til rådgiverne. Det er lykkedes godt.”

Projektet skal realiseres frem mod 2021. Det er det danske entreprenørfirma BAM, der har vundet udbuddet i team med Norconsult, CCO Architects og Jesper Langvad. Sweco Danmark og NORD Architects fortsætter som bygherrerådgivere for Bygningsstyrelsen på projektet.