0 af 0 for ""

 

 

Ny strandpark ved Nørrekås i Rønne skal både behage og beskytte

Bornholms Regionskommune har udpeget Sweco som teknisk rådgiver i forbindelse med etableringen af en ny strandpark ved Nørrekås i Rønne. Formålet er at udvikle kyststrækningen til et spændende udflugtsmål samtidig med, at parken sikrer kysten mod erosion.

Rundt om i landet arbejder landets kommuner med at beskytte byer og kyster mod det mere ekstreme vejr, der venter os i fremtiden. Stigende havvandstand og større hyppighed af stormfloder betyder, at mange kommuner har travlt med kystbeskyttelsesløsninger og kystprojekter, der også holder i fremtidens klima.

Det gælder også på Bornholm, hvor regionskommunen netop har udpeget den rådgiver, der skal hjælpe med at etablere en helhedsplan for bl.a. en ny strandpark ved Nørrekås i Rønne.

”Projektet har til formål at udvikle denne del af kyststrækningen til et spændende udflugtsmål samtidig med, at strandparken løser flere lokale kystrelaterede problemstillinger,” siger projektleder Anne Sofie von Der Pahlen fra Bornholms Regionskommune.

Multifunktionel kystsikring

Det er kyst- og klimateamet hos arkitekt- og ingeniørrådgiveren Sweco, der skal løse opgaven. Teamet trækker på erfaringer fra sammenlignelige projekter som f.eks. etablering af strandpark ved Køge Havn og projekter ved Helsingborg og Trelleborg i Sverige.

Hovedidéen i projektet er en multifunktionel løsningsmodel, der løser fire opgaver på én gang – nemlig at nedbringe erosionspresset på stranden, håndtere aflejring af sand i lystbådehavnen samt undersøge muligheden for at etablere en strandpromenade og et rev, der gavner naturen og øger oplevelsen for de besøgende. Der arbejdes med naturbaserede løsninger, og det er tanken, at et nyt rev vil understøtte biodiversiteten og samtidig fungere som erosionsbeskyttelse for kysten.

”Det er en super spændende opgave, som vi glæder os til at gå i gang med. Sweco bringer erfaringer og stærke kompetencer i spil inden for bl.a. kystudvikling og erosionsbeskyttelse samt viden om lokalområdets bølger, strøm og vandstand fra både igangværende og tidligere projekter,” siger projektleder Lotte Meldgaard Pedersen fra Sweco.

Tværfagligt rådgiverteam

Sweco indgår som underrådgiver og teknisk sparringspartner med det tværfaglige rådgiverteam, der bl.a. omfatter NATOUR og ARKLAND. Sammen med teamet udvikler Sweco en række scenarier, der sendes til politisk behandling. Efterfølgende udfoldes det valgte scenarie i en helhedsplan, som gennemgår en lokalpolitisk behandling.

Nørrekås i Rønne skal gennem arbejdet udvikles til et særligt kystanlæg, som strækker sig over en 700 m kyststrækning langs Nordre Kystvej. Strækningen kommer dermed til at binde store naturværdier nord og syd for byen sammen. Det endelige materiale vil danne grundlag for det videre arbejde i form af en ansøgning til Kystdirektoratet, fondsansøgninger mv.