0 af 0 for ""

  1. august 2021

Kystanlæg langs Vestkysten skal levetids-vurderes

For Kystdirektoratet skal Sweco vurdere tilstanden og levetiden af 46 kyst- og havneanlæg fordelt over ca. 350 km af den jyske vestkyst. Formålet er at få klarhed over, hvilke udfordringer Kystdirektoratet står overfor i de næste 50 år i forhold til at opretholde anlæggenes funktion og sikkerhed.

Kystdirektoratet har behov for at få klarhed over tilstanden af Vestkystens moler, sluseanlæg, navigationslys, kajanlæg, diger og dæmninger og alle anlæggenes levetid med fremtidens klima taget i betragtning. Efter et udbud har Kystdirektoratet betroet Sweco at foretage den omfattende tilstands- og levetidsvurdering af anlæggene, der for nogles vedkommende er næsten 100 år gamle. Projektet skal derfor bidrage til afklare det fremtidige investeringsbehov for anlæggene.

– Det er et vigtigt projekt, fordi vi skal undersøge, om vores forreste værn ud mod Nordsøen er i stand til at modstå fremtidens klimaforandringer. Samtidig er det spændende, fordi opgaven kræver, at vi bringer forskellige fagkompetencer og eksperter i spil fra lokalt hold, regionalt og nationalt niveau samt verdensførende dige-specialister fra Holland, forklarer Oliver Ries, teamleder i Kyst- og klimateamet i Sweco.

Grundige eftersyn både over og under vand

I undersøgelsen af anlæggene skal lokale dykkerhold fra Hanstholm ud at se på konstruktionerne under vand. Konstruktionerne måles op over og under vandet af underrådgivere med state-of-the-art feltudstyr for at tilvejebringe en komplet 3D-datamodel over anlæggene, som taler sammen med Kystdirektoratets eget facility management-system.

Sweco hopper i gummistøvlerne og supplerer denne viden med en fysisk gennemgang. Den samlede viden bruger Sweco til at vurdere tilstanden og restlevetiden af anlæggene i relation til nedbrydning, klimaforandringer, havspejlsstigninger, ændrede bølgeforhold og kystmorfologi.

I en samlet rapport for alle konstruktionerne udarbejder Sweco en prioriteret liste for udbedringsbehov på baggrund af restlevetid. Desuden udpeger Sweco de fem værst medtagede anlæg, som har behov for at blive udbedret først.

Investering i maritim infrastruktur

Kystdirektoratet skal bruge undersøgelsen og rapporten som grundlag for, hvilke investeringer, der skal foretages i vores maritime infrastruktur og anlæg. De primære undersøgelser skal være færdige i midten af oktober, og hele arbejdet forventes færdigt ved udgangen af 2022.

Projektet har en ramme på 20 mio. kr.