0 af 0 for ""

Korsør højvandssikring

Bæredygtig højvandssikring skal sikre Korsør bymidte mod oversvømmelser og gøre byen modstandsdygtig overfor klimaforandringer. Til den opgave har Slagelse Kommune skrevet kontrakt med Sweco og underleverandøren arki_lab.

Som ét af de nationalt udpegede risikoområder, ligger Korsør udsat i forhold til de forventede havvandsstigninger og den øgede risiko for stormflod, som følge af det mere ekstreme vejr i fremtiden. I 2006 fik Korsør en forsmag på, hvad der kan være i vente af store mængder vand, da Storebælt løb over kajkanten og ind i byens centrum. Det samme skete i 2013, da stormen Bodil voldte problemer for kystbyen syd for Storebæltsbroen. Nu vil Slagelse Kommune reducere risikoen for lignende hændelser i fremtiden, og til at udføre den opgave og gennemføre byens højvandssikring på en bæredygtig måde, er valget faldet på Sweco.

– I udbudsmaterialet har vi lagt stor vægt på, at vi vil have et bæredygtigt højvandssikringsprojekt, der både lever op til FN’s Verdensmål og Parisaftalen. Sweco skal hjælpe os med at omsætte verdensmålene til konkrete og ambitiøse mål om CO2-reduktioner i projektet. Ambitionen er, at projektet kan blive en løftestang for hele anlægsområdet i forhold til at udvikle bæredygtige løsninger – uden at den økonomiske ramme bliver udfordret, siger Jørgen Grüner (F), formand for Slagelse Kommunes Miljø-, Plan-, og Landdistriktsudvalg.

Nytænkende højvandssikring

I samarbejde med arki_lab skal Sweco stå for udviklingen af projektet – herunder borgerinddragelsen i samarbejde med kommunen – og derefter rådgive om selve anlægget og udførelsen af projektet.

– Vi er virkelig begejstret for at blive en del af projektet i Korsør, hvor vi skal arbejde med bæredygtighed i alle faser og elementer af projektet. Vi skal først og fremmest sikre Korsør mod højvande og stormflod, men samtidig arbejde med at genbruge materialer, reducere CO2 og opretholde en høj biodiversitet. Arbejdet er allerede startet, og jeg glæder mig meget til det, siger Lotte Meldgaard Pedersen, seniorprojektleder for klima, havne og kyster i Sweco.

For at løfte opgaven bringer Sweco hele paletten af kompetencer og fagligheder i spil. Gennem landskabsarkitektur, projektering, geoteknik, infrastruktur, anlægslogistik samt vand, energi og miljø og endelig bæredygtighed skal Sweco sikre Korsør Bymidte mod en 100-årshændelse fremskrevet til år 2070. Løsningen tager udgangspunkt i den historiske kystlinje og en beskyttelse, der skaber lommer for rekreative muligheder og natur, og som indarbejder fortællingen om projektet og Korsørs historie og nærhed til havet.

Foto: Slagelse Kommune.