0 af 0 for ""

Katastrofesikring i Myanmar vil redde menneskeliv og sikre øget sundhed

Sweco skal over de næste seks år forbedre afløbssystemet i Myanmars største by og tidligere hovedstad Yangon, så det bliver mere tidssvarende og kan håndtere de klimakatastrofer byen med jævne mellemrum bliver udsat for. Derudover vil der være fokus på at finde mere bæredygtige løsninger, der beskytter både natur og mennesker.

Yangon, også kendte som Rangoon, ligger i den lave del af Myanmar, som ofte er udsat for oversvømmelser, særligt i regnsæsonen. Byen er desuden placeret ved sammenløbet af Yangon- og Bagofloden og knap 20 kilometer fra Martaban Golfen. Dette gør byen til et højrisikoområde for stormflod, hvilket har skabt et behov for at få fornyet afløbssystemet i seks byområder i det centrale Yangon. Sweco skal stå for detailprojekteringen af afløbssystemet og de tilhørende klimasikringsløsninger såvel som stå for tilsynet under hele implementeringen. Sweco har i mandags underskrevet kontrakten på projektet med et honorar på cirka 30 millioner danske kroner.

”Selve opgaven er i sig selv en forholdsvis standard opgave, som vi har lavet i både ind- og udland før, men effekterne af disse løsninger er langt tydeligere i en by som Yangon. Når projektet er afsluttet kan vi forvente et højere sundhedsniveau som resultat af bedre afvanding under stormflod og skybrud, så vi undgår spildevand i gaderne og stillestående vand, der tiltrækker myg og derved øger risikoen for malaria. Ikke alene vil projektet derfor kunne forebygge sygdom, det vil potentielt også kunne redde menneskeliv, som på grund af dårlige boligforhold eksempelvis i slumområder er dårligt beskyttet mod oversvømmelserne,” fortæller Swecos projektdirektør Martin Vilhelmsen og tilføjer:

”Udover at skabe forbedringer for de lokale, er klimasikringsprojekter også en god investering økonomisk. På trods af at projekterne er dyre at implementere, så er det nemlig hurtigt tjent hjem, når det holdes op i mod, hvad skaderne af en klimakatastrofe koster.”

Projektet er vundet i et joint venture med den japanske virksomhed Nippon Koei, som i fællesskab påbegynder det seks år lange projekt i disse dage. Projektet er finansieret af Verdensbanken og udføres i samarbejde med den regionale regering i Yangon.

Mennesker og miljø i centrum
Verdensbanken har som en del af programmet særligt fokus på at skabe robuste og bæredygtige løsninger, der tager hensyn til både miljømæssige og sociale effekter af projektet og forsøger at forbedre den nuværende situation.

”Dette betyder i praksis, at hvis vi eksempelvis er nødt til at inddrage et område i byen til at lave kontrollerede oversvømmelser, så skal vi sikre, at dette ikke vil få langvarige negative konsekvenser for de lokale, som eksempelvis vil skulle flytte fra deres boliger. Derudover er målet at skabe positive effekter for naturen ved eksempelvis at udlede mindre urenset spildevand i floderne,” fortæller Marting Vilhelmsen.

I Yangon har de nemlig som i mange gamle byområder enstrenget afløbssystem, hvor spildevand og regnvand løber sammen. Dette betyder, at når der kommer store mængder vand, så er det både regn- og spildevand, der loversvømmer og via overløb leder urenset spildevand ud i nærliggende floder. Som en del af projektet skal Sweco derfor blandt andet nedlægge nogle af disse overløb og konvertere det fælles afløbssystem i højrisikoområder til et tostrenget system med uafhængige ledninger til regn- og spildevand. Derudover betyder påvirkningerne fra havandsstigninger og stormflod, at der skal indtænkes løsninger somr store pumpestationer, stormflodssluser og spjæld, der kan håndtere klimatruslen.

Stærkt partnerskab og en gennemsigtig forhandlingsproces
At projektet blev vundet er resultatet af et strategisk stærkt samarbejde med japanske Nippon Koei og deres datterselskab Myanmar Koei, der bidrager med specialiserede kompetencer, der komplementerer Swecos ekspertise, og datterselskabets lokale kendskab.

”Vi har opbygget et godt samarbejde med Nippon Koei, som både geografisk og kompetencemæssigt er et godt match for os. Hvad der også er værd at fremhæve ved dette projekts forhandlingsproces er den transparens og ordentlighed som prægede processen. Generelt ser vi et skift i branchen, hvor der er langt mere fokus på de etiske aspekter af både projekter og kontraktforhandling. Det oplever vi som rigtig positivt, da det til fulde stemmer overens med vores forretningstilgang,” fortæller Thomas Fleurine Sørensen, der er direktør for den  internationale afdeling i Sweco.

Projektet er en del af Verdensbankens ”Myanmar Southeast Asia Disaster Risk Mangement Project”, som indeholder et specifikt program for projekter omkring risikoen for oversvømmelser i Urbane områder.