0 af 0 for ""

Hvordan opnår vi 100% vedvarende energiforbrug?

Energiproduktion er en markant kilde til den globale CO2-udledning, og skifter vi til vedvarende energikilder, vil det betyde et markant fald i udledningen. En ny Urban Insight-rapport konkluderer, at selv om den nødvendige teknologi og infrastruktur eksisterer og gør det muligt at forøge anvendelsen af vedvarende energi, så holder ineffektive tilgange og vedholdende skepticisme os tilbage.

FN’s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) bekræfter, at de mest alvorlige konsekvenser af den globale opvarmning kan undgås, hvis man handler nu. Luftforurening er en af de største udfordringer for byer verden over, og et skifte til vedvarende energi vil være et effektivt middel til at begrænse yderligere temperaturstigninger og samtidig forbedre luftkvaliteten.

Visse lande har allerede gjort vedvarende energikilder til en stor andel af deres samlede energiforbrug – herunder Norge og Sverige – mens Danmark har en målsætning om, at 100% af energiforbruget skal komme fra vedvarende energi senest i 2050. Selv om de skandinaviske lande er i mindretal, hvad angår anvendelse af overvejende vedvarende energi, er der faktisk ikke er et eneste land i verden uden en eller anden form for tilgængelig vedvarende energikilde. Så hvorfor anvendes vedvarende energi ikke i højere grad, og hvad holder os tilbage?

”Det er både kosteffektivt og gavnligt at erstatte fossile energikilder med vedvarende energi, men for at få transformationen til at ske hurtigere bliver vi nødt til ændre, hvordan man anskuer vedvarende energi. Ny teknologi – for eksempel i forhold til energilagring – er også vigtig i forhold til, hvordan vi kan integrere vedvarende energikilder typisk brugt til varme eller til transport,” fortæller Tanja Groth, som er ph.d. og Technical Manager inden for energy economics hos Sweco UK.

Swecos helt nye Urban Insight-rapport – The Limits to Renewable Energy – analyserer de forskellige løsningsmuligheder, der er nødvendige for at kunne sikre, at vedvarende energikilder helt og holdent ville kunne erstatte den konventionelle energiinfrastruktur inden for elektricitet, varme og transport. En helt ny systemisk tilgang til at integrere vedvarende energi er mere relevant frem for at stole på en sektor-specifik tilgang, konkluderes det blandt andet.


Om Urban Insight

Urban Insight er en serie af rapporter med fokus på de mange sider af byudvikling. De er skrevet af Swecos eksperter fra borgerens perspektiv. Læs hele rapporten her: https://www.swecourbaninsight.com/urban-energy/the-limits-to-renewable-energy/

 

For mere information, kontakt venligst:

Rune Chrøis, Head of Marketing & Communications, +45 2613 0310, rune.chrois@sweco.dk.