0 af 0 for ""

Humlebien er Danmarks første DGNB-certificerede institution

Den 30. januar modtog Daginstitutionen Humlebien sin DGNB sølv-certificering og har dermed sat en bæredygtig dagsorden i Svendborg Kommune, hvor institutionen ligger. Sweco har varetaget DGNB-projektledelsen af byggeriet.

Den danske bæredygtighedscertificeringsordning, DGNB DK, lancerer i foråret 2017 en ny DGNB-manual for at evaluere graden af bæredygtighed i undervisnings – og børneinstitutioner. Humlebien har været en del af pilotfasen, hvor den kommende DGNB-manual blev afprøvet.

Hvilken betydning har en DGNB-certificering?
For Humlebien har DGNB-processen betydet øget fokus på de bæredygtige løsninger i gennem alle projektfaser. Og med det endelige kvalitetsstempel fra Green Building Council Danmark har det givet Svendborg kommune et mere gennemtænkt og dokumenteret byggeri med større brugsværdi.

Helt konkret er sølvmedaljen tildelt på baggrund af en sammentænkning af løsninger, som understøtter både den miljømæssige, sociale og økonomiske kvalitet i byggeriet. Her kan fx nævnes byggeriets fleksible indretning, et godt indeklima, et energieffektivt byggeri, en god totaløkonomi og ikke mindst bygningens muligheder for at skabe gode læringsmiljøer og fællesskaber. Derudover har den sociale bæredygtighed – under teamet ’Nature and Science’ – sat sit præg på daginstitutionen, der nu har fået bygningsintegreret kunst i form af en ’lukket’ sø med fisk. En stor attraktion for daginstitutionens børn.

Videndeling fra pilotprojektet
Sølv-certificeringen blev tildelt under MiljøForum Fyn og Green Building Councils konference med titlen ”Bæredygtige skoler og institutioner: Har vi råd til at lade være?”.

Sammen med projektlederen fra Svendborg Kommune, Anton Holm, holdt Swecos DGNB-auditor på Humlebien, Jeppe Szameitat, også et oplæg om erfaringerne fra pilotfasen – både set fra en kommunes og en DGNB-auditors perspektiv. Deltagerne fik således mulighed for at høste projektets erfaringer, når der i fremtiden efterspørges bæredygtige projekter fra rådgivere og entreprenører.

Dagen sluttede med en rundtur i Humlebien, hvor Svendborg Kommune fik overrakt DGNB-plaketten for Humlebien, og Jeppe Szameitat fik overrakt sit DGNB-auditor-diplom.

Mere information:

Humlebien er opført af Svendborg Kommune, tegnet af C & W Arkitekter og med GK Kaysen som hovedentreprenør.

Camilla Dyring, Fagchef for bæredygtighed. E: camilla.dyring@sweco.dk T: 4348 4528

Torsten Esbjørn, Markedsdirektør inden for byggeri.  E: torsten.esbjorn@sweco.dk T: 4348 4646