0 af 0 for ""

Generationernes hus

Generationernes Hus, der er opført på den kunstigt anlagte Aarhus Ø, er et moderne bud på et hus, hvor børn, unge, voksne og ældre lever og bor sammen. De første generationer er flyttet ind og i løbet af vinteren rykker endnu flere beboere sammen side om side. Sweco har været ingeniørrådgiver for alle ingeniørdiscipliner på projektet.

Det begynder at summe af liv i Generationernes Hus i Aarhus, hvor daginstitution, børnefamilier, unge, handicappede og ældre netop nu flytter ind i spritnye, hjemlige omgivelser. Grundideen bag projektet er at skabe et hus, der rummer hele livet og samler generationer i fællesskaber.

Generationernes Hus er et bolig- og velfærdsprojekt for Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening, og projektet forener 100 ældreboliger, 100 plejeboliger, 40 familieboliger, 40 ungdomsboliger, 24 boliger til voksne med handicap og en daginstitution med både vuggestue og børnehave til 150 børn.

Det samlede byggeri består af otte forskellige, men sammenhængende bygninger i op til otte etager med hver sit visuelle udtryk. Byggeriet fungerer desuden som en by i byen med stræder, haverum, pladser og gader mellem bygningerne, og på toppen er tagarealerne udnyttet til fælleshaver og motionsområde.

Bag tilblivelsen af Generationernes Hus har Sweco samarbejdet med totalentreprenør Jørgen Friis Poulsen A/S, ERIK Arkitekter A/S, Arkitektfirmaet RUM A/S og Kragh&Berglund Landskabsarkitekter A/S.

Sweco har leveret alle klassiske ingeniørdiscipliner som projektering af bærende konstruktioner og alle el- og VVS-installationer, rådgivning inden for brand, energi og indeklima, akustik og støj, dagslys, geotekniske undersøgelser, miljøundersøgelser af byggegrund, kloak og afvanding (LAR) samt commissioning. Desuden har Sweco udarbejdet livscyklusanalyser for byggematerialerne i forhold til lang levetid, lav miljøpåvirkning og minimale vedligeholdelsesomkostninger.

Det nye hus med fællesskab og samvær øverst på dagsordenen har med sin beliggenhed på Aarhus Havn en særlig nærhed til vandet, der forstærkes af de omkringliggende kanaler, som strækker sig langs to af husets facade. Dermed er huset med til at virkeliggøre den overordnede vision for Aarhus Ø om at skabe en ny havnenær by, hvor man kan bo, arbejde og leve.

Fotograf: Søren Aagaard