0 af 0 for ""

Gauerslund

For første gang nogensinde skal der på dansk grund opføres et byggeri, som kombinerer plejecenter og børnehave. Swecos arkitekter og ingeniører er sammen udpeget som vindere af konkurrencen om at opføre det visionære projekt i Vejle.

Fællesskab, tryghed og venskaber på tværs af generationer er nogle af de værdier, der er i centrum, når fremtidens Gauerslund Fællesinstitution skal stå færdig i 2023.

”Det er et unikt projekt, som vil bidrage til at øge sammenhængskraften i lokalområdet. Mange danske plejecentre inddrager allerede besøg fra lokale børnehaver med stor succes, og de fælles oplevelser er givende for både børn og ældre. Vi er utrolig glade for at skulle føre dette nytænkende projekt ud i livet, og som de første i Danmark sætte form og rum på denne type synergier,” fortæller Inge Skytte Nielsen, som er kreativ leder for Almene Boliger hos Årstiderne Arkitekter, der udgør arkitektforretningen i Sweco Danmark.

Visionen med projektet er at skabe et byggeri, som bliver et aktiv i lokalområdet og som med sin udformning vil understøtte møder og interaktion mellem børn, plejehjemsbeboere og resten af byen. Centralt i projektet placeres derfor et stort aktivitetscenter, hvor både plejehjemsbeboere, plejepersonalet, daginstitutionen, gæster og borgere fra resten af byen kan mødes til fx cafébesøg, kreative værkstedsdage, banko eller torvedage – og mødes naturligt.

Fællesinstitutionens udearealer designes med fokus på at sikre, at områderne kan benyttes af mange forskellige brugere i løbet af en dag – fx kan udearealerne ved daginstitutionen, som indrettes med aktivitetselementer som fx Tarzanbane, boldbaner og mountainbikeruter, der kan benyttes af daginstitutionen i dagtimerne eller af børnene fra det nærliggende boligområde og byens skole. Desuden kan områderne også anvendes som balance- og motorikbaner for motionister, der kommer forbi området på deres vej gennem byen, mens en eventuel dyrehave vil være til stor glæde og gavn for både daginstitutionens børn, plejehjemmets beboere og byens familier.

”I udarbejdelsen af projektet har vi screenet hele projektet i forhold til både social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål. Bæredygtighed bliver en central del af vores designproces, og lige nu ser vi mulighed for, i større eller mindre grad, at indarbejde tiltag, der bidrager til 15 ud af 17 de verdensmål – fx mål 11 om ’Bæredygtige byer og lokalsamfund’ og mål 13 om ’klimaindsats’, hvor vi fx vil arbejde med regnvandsopsamling, biodiversitet og sunde og robuste byggemateriale med lang levetid,” fortæller Esben Molsted, som er projektchef i Sweco Syddanmark.

Opgaven er vundet i totalrådgivning. Børn, plejehjemsbeboere og borgere kan ifølge planen indtage de nye rammer i 2023. Projektet udarbejdes for Vejle Kommune, som er bygherre.