0 af 0 for ""

Fjordforbindelsen

Åbningen af den nye Fjordforbindelse i Frederiksund vil i høj grad aflaste områdets trafikårer og den eksisterende Kronprins Frederiks Bro, som indtil nu har været præget af tung trafik. Dermed vil projektet være med til at skabe øget fremkommelighed for tusindvis af borgere i området hver eneste dag. I weekenden blev afslutningen på fire års arbejde markeret, da den nye strækning officielt blev indviet.

Fjordforbindelsen er en knap 10 km lang firsporet motortrafikvej syd for Frederikssund, hvoraf de knap 1,4 kilometer udgøres af Kronprinsesse Marys Bro – Danmarks nye højbro, der forbinder Marbæk og Tørslev Hage på tværs af Roskilde Fjord. Efter en officiel indvielse, med deltagelse af HKH Kronprinsesse Mary, i weekenden, blev den nye strækning åbnet for billister.

Med åbningen af den nye højbro kan trafikanterne i området nu vælge mellem to broer, når de skal krydse Roskilde Fjord, og dermed vil den nye broforbindelse aflaste den eksisterende Kronprins Frederiks Bro, som indtil nu har været præget af tung trafik med både biler, lastbiler, cyklister og fodgængere. Fremadrettet skal tunge køretøjer anvende den nye firesporede motortrafikvej, og ændringen vil dermed resultere i en mere sikker færdsel over Kronprins Frederiks Bro for alle trafikanter. Udover at flytte den tunge lasttrafik forventes det, at åbningen af den nye bro vil aflaste Kronprins Frederiks Bro med op imod 6.000 køretøjer i døgnet i forhold til 2018, hvor ca. 22.000 biler hver dag krydsede Roskilde Fjord.

”Vi er utrolig stolte af at have bidraget til dette spændende projekt, som skal bidrage til at løse den trafikale udfordring, som har præget Frederiksund gennem flere år, og som vil forbedre den trafikale fremkommeligheden for områdets bilister markant. Udover øget sikkerhed og aflastning af Kronprins Frederiks Bro vil den nye forbindelse også sikre bedre trafikal sammenhæng på tværs af Sjælland – fx bevirker projektet, at borgerne i Hornsherred får hurtigere og mere direkte adgang til København og Nordsjælland,” fortæller Morten Leger Larsen, som er afdelingschef for Jernbaner og Broer i Sweco.

Sweco har projekteret infrastrukturen på projektet inkl. en række bygningsværker på landstrækningen – eksempelvis mindre broer, underføringer og faunapassager. Derudover har Sweco været ansvarlig for fundering samt mekaniske og elektriske anlæg for Kronprinsesse Marys Bro.

HENSYN TIL OMRÅDETS SJÆLDNE NATUR
Den nye Fjordforbindelse krydser et beskyttet naturområde, der er identificeret som et Natura 2000 område.  Natura 2000 er betegnelsen for en række beskyttede naturområder i EU, hvor sjældne, truede eller karakteristiske dyre- og plantearter har hjemme. Etableringen af den nye strækning er derfor gennemført med særligt hensyn til områdets natur, der er beskyttet gennem hele projektet – eksempelvis rummer Roskilde Fjord vandplanten ålegræs, hvilket har betydet, at havbunden i fjorden i dag er genetableret for at beskytte og bevare fjordens biodiversitet.

Derudover er etableringen sket med hensyntagen til den lokale befolkning og de lokale virksomheder, hvor der eksempelvis er lavet løsninger til at hæmme støj- og støvgener både under og efter opførelsen.

Projektet er udarbejdet i samarbejde med Rizzani de Eccher, Besix, Acciona Infraestructuras (RBAI JV) og MJ Ericsson. SHP har stået for designet af højbroens konstruktioner.

Billede: Vejdirektoratet