0 af 0 for ""

Lars Bennedsen

  1. marts 2022

De vigtigste erfaringer fra arbejdet med Danmarks første højhastighedsbane

Med mange års erfaring med baneprojekter først som ansat i Banedanmark og siden 2015 som rådgiver i Sweco ved Lars Bennedsen, hvad det kræver at lykkes med de komplicerede og omfattende anlæg. Her er de vigtigste læringer, han tager med sig fra arbejdet med Danmarks første højhastighedsbane København-Ringsted.

”Den vigtigste er betydningen af veldefinerede rammer og godt samarbejde, når store projekter skal lykkes.”

46-årige Lars Bennedsen er ikke i tvivl, når han skal udpege den absolut vigtigste læring for det mangeårige og yderst komplekse anlæg af højhastighedsbanen mellem København og Ringsted.

Lars er oprindeligt uddannet geolog og har arbejdet som grundvandsspecialist og med store it-projekter, men siden 2015 har han arbejdet i baneafdelingen i Sweco, hvor han i dag er projektdirektør.

Det største baneprojekt i 60 år

Højhastighedsbanen København-Ringsted er det største jernbaneprojekt i Danmark i over 60 år. Her havde Lars Bennedsen ansvar for projektledelsen på den 60 kilometer lange strækning – én af de mest benyttede i Danmark med tusindvis af pendlere hver dag.

”København-Ringsted var et meget stort og komplekst projekt med rådgivere fra alle de store firmaer. I Sweco var vi ansvarlige for jord- og naturkontrakten, og vi stod for projektering af dæmninger, sporunderbygning og afvanding samt miljø- og naturområdet,” fortæller Lars Bennedsen.

”Vi havde et tæt samarbejde med CRT-konsortiet som tog sig af spor, sikring, føringsveje og kørestrøm. Da jeg overtog projektledelsen, var de store civil works totalentrepriser for dæmninger og broer udbudt og igangsat, og fokus var på udførelse og tilsyn samt opstart af detailprojekteringen af de store stationsombygninger i Ringsted og Vigerslev, hvor den nye bane skulle tilsluttes samt den nye Køge Nord Station. Det var en intens periode med mange aktiviteter på samme tid,” husker han.

Teambuilding er afgørende

Et stort projekt fungerer ifølge Lars Bennedsen langt hen ad vejen som en afdeling og bør derfor teambuildes som en sådan.

”Meget af teambuildingen foregår i det daglige samarbejde, men det er vigtigt en gang imellem at kunne løfte sig op i helikopteren – på samme måde som man gør på et afdelingsseminar. Til det formål havde vi stor gavn af timeout workshops, hvor vi kunne arbejde struktureret med de løbende proces- og samarbejdsmæssige udfordringer. Her havde jeg et tæt samarbejde med én af Swecos interne proces-facilitatorer, som var fast tilknyttet projektet,” siger Lars Bennedsen, inden han peger på en sidste vigtig læring:

”En af de vigtigste årsager til, at København-Ringsted-projektet blev en succes, var det tætte samarbejde på ledelsesniveau mellem de to konsortier. Sammen med projektledelsen lykkedes det at etablere en stærk og struktureret planlægning og issue-styring med udgangspunkt i en fast møde- og beslutningsstruktur. Viljen til det gode samarbejde var afgørende,” slutter Lars.