0 af 0 for ""

Boliggården

Sweco har med boligorganisationen Boliggården indgået en fireårig rammeaftale om totalrådgivning, som betyder, at Sweco de kommende år skal være med til at vedligeholde, renovere og bygge nye almene boliger i og omkring Helsingør.

Boliggården har lagt en ambitiøs plan for udviklingen og udvidelsen af sine nuværende godt 6000 almennyttige lejemål i og omkring Helsingør over de kommende år, der bl.a. omfatter etageboliger, rækkehuse, ældreboliger og plejecentre.

Som en del af planen har Boliggården netop indgået en rammeaftale med Sweco, der som integreret rådgiver varetager både arkitekt- og ingeniørydelser under samme tag. Aftalen løber de kommende fire år og omfatter totalrådgivning i forbindelse med løbende renoverings- og nybygopgaver i form af projektering, overordnet styring og koordinering af projekter.

Valget faldt ifølge Benny Mulbjerg, bygge- og projektudviklingschef hos Boliggården, på Sweco bl.a. på grund af evnen til at levere konkrete løsningsforslag og se udfordringer samt den stærke faglige organisation, der fremstår integreret og dedikeret til opgaven.

”Vi har lagt ambitiøse udviklingsplaner for de kommende års renoveringsprojekter og nybyggerier til gavn for beboerne. Vi glæder os til at realisere disse i samarbejde med Sweco, der både har erfaringen og kompetencerne, som er nødvendige for et tillidsfuldt samarbejde,” siger Benny Mulbjerg.

Han suppleres af Betina Kristiansson, advokat i Molt Wengel Advokatpartnerselskab, der er Boliggårdens strategiske rådgivere på de juridiske dele af byggerierne.

”Vi har gode erfaringer med Sweco som rådgiver på projekter, og vi deler deres tilgange til samarbejdet i byggeprocessen. Netop samarbejdet er essentielt for at opnå det fulde potentiale i de planlagte byggerier.”

Beboerinddragelse er nøglen

Med den nye rammeaftale er det ambitionen både arkitektonisk og teknisk at løfte bo-kvaliteten langsigtet og styrke Boliggårdens afdelinger med rum og kvaliteter, der giver beboerne værdi. Derfor består det tværfaglige vinderteam også af nogle af de mest erfarne teknikere, æstetikere og beboerkoordinatorer inden for almene boligprojekter.

”Vi er meget stolte af, at vi er blevet valgt som totalrådgiver på det her samarbejde, hvor vi skal løfte de fysiske rammer for de mange beboere og skabe nye, bæredygtige fællesskaber. Aftalen er et udtryk for, at Boliggården ser en stor værdi i vores tværfaglige, helhedsorienterede tilgang til at arbejde med beboere, boligkvalitet og bæredygtighed i den almene sektor,” siger Eva Bjerring, markedschef i Sweco.

Kreativ leder for Team Almen i Sweco Søren Lederhaas supplerer og tilføjer, at beboerinddragelse er et afgørende element de kommende år, når der skal planlægges og udføres opgaver.

”Vi ved, at en god dialog og inddragelse af beboerne er nøglen til succesfuldt at udvikle gode fremtidssikrede boliger. Vi tror på, at vi skaber mest værdi for beboerne ved at arbejde integreret, fordi vi har alle fagligheder samlet tæt på projekterne og deres dagligdag. Det giver os mulighed for at inkludere beboerne gennem alle faser og lytte til deres behov og ønsker.”

Bæredygtighed på budget

Som en del af visionen for de kommende projekter skal Sweco også arbejde med bæredygtighed på budget. Det betyder konkret, at der skal tænkes nyt i alle faser fra indledende volumenstudier og analyser af udviklingspotentialer til færdigprojektering og arbejdes med bl.a. inkorporering af DGNB og miljømæssige aspekter med et skarpt blik på økonomien.

”At bygge bæredygtigt alment er en særlig disciplin, der kræver, at vi udfordrer vanetænkningen. Vi glæder os til samarbejdet og til at udforske, hvordan vi bedst skaber værdi økonomisk, miljømæssigt, æstetisk og understøtter den sociale bæredygtighed, der skal give de optimale rammer for beboernes trivsel og fællesskab,” siger Søren Lederhaas.

Sweco har i konkurrence med fire andre tilbudsgivere vundet rammeaftalen, der dækker hele Boliggårdens portefølje de kommende fire år.