Genanvendelse af energi er nøglen til at nedbringe CO2-udledningen og til at spare milliarder af euro

/contentassets/cbc22fb18eba402982ebda6b221f5cde/ui3_re-use_of_energy_770x380.jpg

Genanvendelse af energi er nøglen til at nedbringe CO2-udledningen og til at spare milliarder af euro

24 april 2019
Energiproduktion er en stor kilde til CO2-udledningen på globalt plan. Vi kan dog reducere udledningen markant, hvis vi bruger energi på en smartere facon, og hvis vi genanvender overskudsenergi. I en ny rapport analyserer Sweco forskellige løsninger til et mere effektivt energiforbrug, og rapporten konkluderer, at der kan være flere milliarder euro at spare.

Brændstofforbrug til elektricitet udgør sammen med varmeproduktion og energitab mere end halvdelen af EU’s samlede drivhusgasudledning. Mange lande investerer derfor i vedvarende energikilder med henblik på at nedbringe CO2-udledningen, men det er fortsat ikke nok til at kunne nå Parisaftalens mål.

En anden måde at nedbringe udledningen på er ved at anvende den energi, vi producerer, på en klogere og en mere effektiv måde og ved at anvende den overskudsenergi, som ellers ville forsvinde ud i naturen.

”For at kunne nedbringe vores CO2-udledning med den nødvendige mængde for at nå vores målsætning, bliver vi nødt til at anvende alle tilgængelige løsninger. Vi har analyseret muligheder for energigenanvendelse i både industrien og på boligområdet. Et eksempel er, at vi kan se, hvordan den tyske regerings mål om en reduktion i udledningen på 80% fra boliger i 2050 – til forskel fra 2008 – kun kan lade sig gøre, hvis man fundamentalt ændrer den måde, boligområdet reducerer, genanvender og tænker energianvendelse. Med den rette fremgangsmåde vil en reduktion af energiforbruget kunne generere besparelser på op til 13 milliarder euro”, siger Peter Weinem, som er energiekspert hos Sweco Tyskland.

Rapporten analyserer mulige løsninger i forhold til en mere effektiv brændstofanvendelse, i forhold til genanvendelse af energi inden for affaldshåndtering og i forhold til Smart Energy Systems. En lang række løsninger bliver gennemgået, og løsningerne går på alt lige fra styring af ventilationssystemer i bygninger til anvendelse energi fra affald samt til innovative løsninger i forhold til at optage varme fra spildevand, metrotunneller og strømkabler.

Baggrund
Rapporten er en del af Urban Insight-initiativet, der er baseret på en række rapporter fra eksperter fra Sweco, der deler deres viden og indsigter om forskellige aspekter af byudvikling fra borgernes perspektiv. Læs hele rapporten her: https://www.swecourbaninsight.com/urban-energy/reduce_reuse_reimagine_sustainable_energy_development_in_the_city/

For yderligere information, kontakt venligst:

Anne Aksglæde, Marketing- og Kommunikationschef, +45 21 65 64 55, anne.aksglaede@sweco.dk