Urban Insight rapport: Luft- og støjforurening er et stigende helbredsproblem i europæiske byer

/contentassets/c03c8b767cc24d17ae3b4a2565eab987/stojskarm_770x380.jpg

Urban Insight rapport: Luft- og støjforurening er et stigende helbredsproblem i europæiske byer

28 august 2018
Hele 75 millioner indbyggere i EU er dagligt udsat for trafikstøj. Støj som årligt anslås til at forårsage 10.000 tilfælde af for tidlig død, ligesom luftforureningen i europæiske byer anslås til at bære ansvaret for knap en halv million dødsfald hvert år.

Der er mange fordele ved at bo i byen - men også ulemper. Blandt dem tæller skadeligt høje niveauer af støj og luftforurening. Det betyder ringere livskvalitet på kort sigt og tab af liv på længere sigt. Mens luftkvaliteten i Europa er blevet forbedret i løbet af de sidste 20 år, er de skadelige stoffer i luften ikke blevet formindsket i samme grad.

Omkring 75 millioner indbyggere i europæiske byområder udsættes for støjniveauer, der overstiger de anbefalede grænseværdier fra World Health Organization (WHO). Det Europæiske Miljøagentur anslår, at trafikstøj fra de europæiske veje medfører 43.000 tilfælde af hjertesygdomme og 10.000 tilfælde af for tidlig død hvert år. Dertil kommer luftforureningen, der anslås at føre til en halv million for tidlige dødsfald hvert år i Europa. Dermed er luftforurening en af de største årsager til reduceret levetid, og yderligere urbanisering og klimaændringer vil kun øge forureningen i de kommende år.

I Swecos seneste Urban Insight rapport, Wholesome Air, Serene Cities – Reduced Noise and Air Pollution in Urban Areas, konkluderer Kenneth Grenaa Lillelund, der er ekspert inden for infrastrukturstøj og byplanlægning hos Sweco, at løsningen på problemer med støj og luftforurening kræver en langsigtet strategi:

"Det er vigtigt at identificere løsninger allerede tidligt i planlægningsprocessen, da den voksende befolkning i byerne og den øgede trafik, vi ser nu, helt klart kræver en ny type løsninger."

At reducere trafikken, især den tunge trafik, kan nedbringe både luftforureningen og støjniveauet. Men trafikregulering i sig selv er ikke tilstrækkeligt. Forsøg med særligt udvalgte, afskærmede områder har vist sig, at påvirke helbredet i en positiv retning. Det samme gælder støjreducerende værktøjer som støjisolering til bygninger, støjafskærmning, lydisolerede vinduer og støjdæmpene asfalt. Hertil kommer løsninger som mekanisk ventilation i bygninger med reguleret luftindtag i kombination med effektive luftfiltre.

Baggrund
Urban Insight er baseret på en række rapporter fra eksperter fra Sweco, der deler deres viden og indsigter om forskellige aspekter af byudvikling fra borgernes perspektiv.

Læs hele rapporten.
For mere information om Urban Insight, besøg: http://www.swecourbaninsight.com/

Læs mere om eksperterne bag rapporten