Sweco og Bygningsstyrelsen skal udvikle statens bygningsportefølje indtil 2020

Sweco og Bygningsstyrelsen skal udvikle statens bygningsportefølje indtil 2020

14 december 2017

Bygningsstyrelsen, statens bygherre, har valgt bygherrerådgivere for Hovedstaden, Grønland & Færøerne frem til 2020. Til opgaven, der dækker en af landets mest alsidige porteføljer af byggeprojekter, er valget faldet på en buket af rådgivere med Sweco Danmark i spidsen.

Opmærksomheden er stor, når staten bygger. Derfor er en uvildig og kompetent bygherrerådgivning essentiel i jagten på kvalitet. En bred vifte af kompetencer, benhård styring af tid, økonomi og risiko, samt et hold, der vægter tillidsfuldt samarbejde, skal indtil 2020 støtte Bygningsstyrelsen i at udvikle og nytænke bygherrerådgivning. Derudover skal Sweco Danmark sikre langsigtede løsninger i en politisk kontekst, hvor der i stigende grad er fokus på samfundsværdier som byudvikling, bæredygtighed og sunde arbejdspladser.

"Det er vigtigt for os, som statslig bygherre, at sikre, at vi har en rådgiver, der kan supplere os professionelt i alle faser og på alle typer af byggerier i vores portefølje de kommende to år. Vi er en stor, offentlig ejendomsorganisation med ca. 350 igangværende byggerier. Vi har derfor brug for proaktive, strategiske rådgivere, der kan inspirere til nye løsninger, som kan udfordre og som kan give kompetent sparring på vores spændende og komplicerede byggerier," siger Nana Ejlers, kontorchef og del af ledelsen i Bygningsstyrelsen.

Rammeaftalen med Bygningsstyrelsen stiller høje krav til bygherrerådgiverteamet, idet Bygningsstyrelsens byggeprojekter favner bredt og omfatter bl.a. ny- og tilbygninger, moderniseringer, vedligehold og performancetest mv. Til den opgave har det været alfa og omega for Bygningsstyrelsen at finde en bygherrerådgiver med solid viden om arbejdet i statsligt regi, der samtidig kan varetage en bred pallette af opgaver – fra de indledende strategiske faser, under udførelsen og frem til ibrugtagning.

"Teamet har omfattende erfaring med statsligt byggeri, herunder byggeri til politi, domstole, ministerier, forsknings, laboratorie- og undervisningsbyggeri samt projekter, der støtter det statslige udflytningsprojekt. Derfor har vi også indblik i og forståelse for beslutningsprocesser og succeskriterier for politisk styrede organisationer. Det er afgørende at sikre tilliden til økonomi, kvalitet og tidsplan, samtidig med at der er et stærkt fokus på værdiskabelse i byggeriet og lokalmiljøet," siger afdelingschef Mette Hyrup Vilsen fra Sweco.

Et velkvalificeret felt
Der var i alt 43 teams, der ansøgte om at blive prækvalificeret. EU-udbuddet blev gennemført som et udbud med forhandling med tildelingskriteriet "Bedste forhold mellem pris og kvalitet", og underkriterierne "Cases" (vægt 40%), "Organisation og bemanding" (vægt 35%) og "Pris" (vægt 25%). Aftalen er en toårig aftale med mulighed for forlængelse to gange.

"Teamet, der består af Sweco Danmark, Nord Architects, P & Partners, MRM Arkitektur og V2C har allerede solid erfaring med at arbejde for Bygningsstyrelsen, idet vi har arbejdet for Bygningsstyrelsen de seneste 4 år på den tidligere rammeaftale. Denne gang har vi styrket vores hold med V2C," siger afdelingschef Mette Hyrup Vilsen fra Sweco og fortsætter: "Vi er som team helt utroligt glade og stolte over at have fået tildelt opgaven, og vi glæder os til samarbejdet."

Rammeaftalen er trådt i kraft ved parternes underskrift.