0 af 0 for ""

Vores byer: Miljømæssige ørkener eller oaser for biodiversitet?

For nylig konkluderede FN’s generalsekretær António Guterres, at bevarelse af biodiversitet er nødvendig for at mindske klimaforandringerne og forhindre pandemier. I en ny rapport viser Sweco, hvordan byplanlægning kan gøre vores byer til en del af løsningen.

Siden 1970 er næsten 70 procent af Jordens vilde dyr, fugle og fisk forsvundet ifølge WWF Living Planet Report 2020. Ifølge FN’s egen Global Biodiversity Outlook er ikke et eneste af de 20 mål, der blev formuleret i 2010 for at begrænse skaden på verdens natur inden 2020, blevet mødt til fulde.

På trods af de barske miljømæssige udsigter viser en ny rapport fra Sweco, at vores byer faktisk kan blive en del af løsningen og bremse faldet i biodiversitet.

”Ved at koble byplanlægning, infrastruktur og arkitektur kan vi realisere et stort potentiale for økosystemerne i bymiljøerne. Det vil øge både biodiversitet og trivsel,” konkluderer Tarja Ojala, økolog og en af ​​forfatterne til rapporten.

Træer mindsker energiforbruget

Fordelene ved at koble de forskellige felter er betydelige. For eksempel kan man ved at placere træer korrekt omkring bygninger reducere brugen af aircondition med 30 procent og energiforbruget med 20 til 50 procent.

Byplanlæggere bør arbejde for at bevare den lokale biodiversitet i form af træer, buske, vandhuller, parker og haver som en naturlig del af bylandskabet og dermed fremme både menneskers og naturens velbefindende. De grønne naturlige områder giver dyrene pusterum og plads til at yngle, begrænser støj, giver skygge, reducerer effekterne af hedebølger og mindsker klimaforandringer.

Swecos Urban Insight-rapport ”Building in biodiversity: For Climate, For Health” er årets fjerde rapport om emnet Climate Action, hvor Swecos eksperter fremlægger den data, fakta og forskning, der er nødvendig for at planlægge og opbygge en sikker og modstandsdygtig fremtid i byerne.

Læs hele rapporten her