0 af 0 for ""

Vandværker

Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, HOFOR, vil frem mod 2025 modernisere og renovere i alt fem regionale vandværker, herunder tre kæmpevandværker i samarbejde med bl.a. Sweco. Værkerne skal levere blødere vand til hovedstadsområdet. Blødgøringen forventes at få en positiv effekt på miljøet og reducere mængden af vedligeholdelse ude i hjemmene, mens selve moderniseringen er med til at bevare drikkevandets høje fødevaresikkerhed.

”Med de nye vandværker vil mere end halvdelen af HOFORs drikkevandsproduktion være blødgjort. Vi er i gang med en proces, hvor hele vores produktion skal omstilles til de nye standarder – og sådan en proces tager tid. Der er stor efterspørgsel på blødere vand fra både forbrugere og virksomheder i vores forsyningsområde, så vi har nu en plan for at udrulle moderniseringen på fem af vores syv regionale vandværker,” siger Erling Fischer, som er projektchef for vandværker i HOFOR.

Når moderniseringen af i alt fem regionale vandværker er gennemført, vil det bringe mange fordele med sig til den enkelte borger og samfundet i sin helhed. Ude i hjemmene kommer man til at mindske bøvlet med at vaske badeværelser ned og afkalke husholdningsmaskiner i tide og utide, men med blødere vand kan man også forvente store miljømæssige fordele. Ifølge HOFOR vil det fx betyde, at kemikalie- og sæbeforbruget, der benyttes til afkalkning, reduceres betragteligt. Det resulterer i, at mængden af skadelige stoffer, der skal renses fra spildevandet, inden det ledes ud, dermed også reduceres i stor grad. Samtidig forventes det generelle energiforbrug at blive mindre grundet færre tilkalkede apparater, der også forventes at få en længere levetid. På de nye anlæg benytter man sig af ny teknologi inden for vandbehandling og overgår fra åbne overflader og iltningstrapper til lukkede kredsløb. Dermed fastholdes den høje fødevaresikkerhed. Og når de tre vandværker, som Sweco er rådgiver på, står klar i 2024, vil adskillige husstande i hovedstadsområdet allerede kunne mærke en forskel.

Værket ved Søndersø

Der er tale om de tre værker Søndersø, Thorsbro og Gevninge, der er placeret i hhv. Værløse, Ishøj og Gevninge. Hele projektet er et samarbejde bestående af flere rådgivervirksomheder, der er samlet på et projektkontor i Rødovre. I samarbejdet opstår der løbende synergieffekter, og der er generelt mange frugter at høste ved denne type af organisering.

Værket ved Thorsbro

”Det er virkelig interessant, at vi på denne måde kan slå pjalterne sammen på tværs af konkurrerende virksomheder, og det er enormt inspirerende og gavnligt for projektet, at vi som ”konkolleger” formår at samarbejde så godt. Vi bidrager alle med forskellige kompetencer og har tilsammen en bred pallette af ekspertise inden for drikkevandshåndtering. Det er en kompleks proces, vi er i gang med, og vi lærer alle sammen hele tiden noget nyt af hinanden. Samarbejdet er i den grad til vandkundernes bedste, og vi er glade for at medvirke til en mere bæredygtig vandforsyning,” siger René Salomon, projektleder i Sweco, og understreger, at han også personligt synes, at det er interessant fra et fagligt aspekt at være med til at modernisere nogle af Danmarks største vandværker, der har over 70 år på bagen.

Projektgruppen består udover eksperter fra bygherren HOFOR og Sweco af rådgivervirksomhederne NIRAS, Krüger, COWI, ØLLGAARD, Emcon og PLH Arkitekter.
Sweco står for byggestyringen på de tre værker og skal sikre at anlæggene opføres i henhold til intentioner, budget og tid. Ud over byggestyring løser Sweco opgaver omkring miljøsanering og nedrivning af gamle værker, samt et par VVM-opgaver omkring afløb og recipienter.

For mere information
Kontakt René Salomon, projektleder i Sweco, på telefon 43 48 63 73 eller mail rene.salomon@sweco.dk

Læs mere på HOFORs hjemmeside om, hvornår de forskellige forsyningsområder vil opleve en ændring i hårdheden.

Copy link
Powered by Social Snap