0 af 0 for ""

Tænk cirkulært i byudviklingen og stands klimaforandringerne

Befolkningen i byområder vil vokse med næsten 2,5 milliarder mennesker i løbet af det næste årti. For at håndtere denne stigning og stadig nå Parisaftalens mål, bliver byggebranchen nødt til at gå fra en lineær til en cirkulær tilgang.

Hele ni procent af alle CO2-udledninger stammer fra produktionen af ​​byggematerialer. For at begrænse dette har EU fra 2020 besluttet, at 70 procent af alt byggeaffald skal genbruges.

– ’Riv ned og byg nyt’ er blevet normen. Vi er vidne til et hidtil uset tab af økosystemer, og derfor er behovet for at tage fat om klimaet presserende. Ved at klimatilpasse vores byer og ved at vedtage cirkulære strategier kan vi afbøje biodiversitetskurven, forbedre klimaet og skabe mere attraktive byrum,” siger Nina Marie Andersen, landskabsarkitekt hos Sweco.

Genanvendelse tænkt ind fra starten

Eksemplerne på at fravige den lineære model og tænke mere cirkulært er efterhånden ved at dukke op i byggeriet.

I Lisbjerg ved Aarhus ønsker Lejerbo f.eks. at opføre verdens første almene boligbyggeri efter cirkulære principper. Det betyder, at byggeriet fra starten er designet på en måde, så bygningsdele og elementer kan skilles ad og anvendes på ny – uden at de taber nævneværdig værdi. De 60 boliger med navnet Circle House fungerer som et skalerbart demonstrationsprojekt, der skal give byggebranchen ny viden om erfaringerne med at bygge cirkulært.

I Oslo findes et godt eksempel på genbrug i stor skala. Her er det planen at genbruge en 18-etagers bygning fra 1970. Hvis bygningen bliver revet ned og en ny bygges op, vil byggematerialerne udlede cirka 4.000 ton kulstof. Men ved at renovere og beholde det meste af den tunge struktur vil udledningerne være 55 procent lavere.

I Swecos Urban Insight-rapport ”Going circular – A vision for urban transition”, beskriver eksperter i cirkulært byggeri ved hjælp af eksempler, data og den nyeste viden, hvordan byggebranchen med fordel kan fravige den lineære model og arbejde mere cirkulært. Målet er at nedbringe ressourceforbrug og CO2 og øge muligheden for at skabe mere attraktive byrum i fremtiden.

Læs hele rapporten her