0 af 0 for ""

København - Ringstedbanen

  1. September 2022

Sweco vinder rammeaftale om videreudvikling af InfraLCA

Vejdirektoratets og Banedanmarks værktøj til livscyklusvurderinger, CO2-udledning og miljøpåvirkning i infrastrukturprojekter skal udvides til at omfatte flere anlægsprojekter. Samtidig skal jernbaneanalyser nå samme høje niveau som vejdelen i værktøjet. Sweco har vundet rammeaftalen og er allerede i gang med den første opgave.

Kravene til dokumentation af klima- og miljøpåvirkning har bredt sig fra byggeriet til infrastruktursektoren. Nu skal Vejdirektoratets værktøj til at vurdere klima- og miljøpåvirkningen ved infrastrukturprojekter – kaldet InfraLCA – udbygges, så det dækker større dele af den samlede infrastrukturbranche.

Til det arbejde har Vejdirektoratet i samarbejde med Banedanmark efter et udbud fundet tre rådgivere til at hjælpe sig. Sweco blev nummer et i rammeaftalen og er allerede nu i gang med første opgave.

”Vi glade og stolte over at vinde aftalen og ser frem til at hjælpe Vejdirektoratet og Banedanmark med at opgradere og videreudvikle InfraLCA. Værktøjet bliver afgørende for branchens evne til at kunne beregne, dokumentere og nedbringe CO2-udledningen i forbindelse med intrastrukturprojekter de næste mange år,” siger Heidi K. Stranddorf, teamleder og fagansvarlig for LCA-sporet på projektet i Sweco.

”Vi, og den samlede infrastrukturbranche, står overfor en stor og fælles opgave med at bidrage til den danske klimamålsætning her er InfraLCA et nøgleværktøj. Vejdirektoratet ser frem til samarbejdet med Sweco om opdateringen af InfraLCA til den nye EPD-standard, som træder i kraft oktober 2022,” siger Michael Ruben Anker Larsen, naturgeograf i Vejdirektoratet.

Et fælles værktøj

I rammeaftalen skal Sweco videreudvikle den platform, som InfraLCA-værktøjet er baseret på, så den nyeste EPD-standard kan anvendes i værktøjet. Yderligere skal Sweco berige værktøjet med nye data og udvikle delkomponenter, så værktøjet på sigt kan beregne alle typer af infrastrukturprojekter i alle livscyklusfaser.

Til at løse opgaven stiller Sweco med miljøfagfolk, LCA-specialister og softwareudviklere. DTU-professor Michael Z. Hauschild deltager i projektet med sparring og granskning på LCA-sporet.

”Med opdateringen af InfraLCA får den danske infrastrukturbranche ét fælles værktøj, så det bliver lettere, bedre og hurtigere at arbejde sammen om den grønne omstilling af vores infrastruktur,” siger Alexander Skjøt Bennedsen, teamleder for bæredygtighed og digitalisering og ansvarlig for udviklingen af platformen hos Sweco.

Rammeaftalen løber i to år med mulighed for forlængelse og har en værdi af fem mio. kr.

 

For nærmere information:

Heidi Stranddorff

Heidi Stranddorff

Teamleder / Miljø Øst
Alexander Bennedsen

Alexander Skjøt Bennedsen

Teamleder / Bæredygtighed / Digitalisering
Copy link
Powered by Social Snap