0 af 0 for ""

 

  1. november 2021

Click here for English version

Sweco vinder kæmpe vejudvidelsesprojekt i Nepal

Efter en udbudsproces på to år er Sweco blevet valgt af Millennium Challenge Corporation til at gennemføre et omfattende vejudvidelsesprojekt på en nøglestrækning af Mahendra Highway, der forbinder Nepal fra øst til vest. Formålet er at forbedre trafiksikkerheden og reducere køretiden betragteligt.

Den vitale hovedvej, Mahendra Highway, der forbinder Nepal fra øst til vest, trænger stærkt til en opgradering. I dag tager det ca. 10 timer at tilbagelægge den 400 km lange strækning fra Katmandu til Lamahi, fordi vejen mange steder er i dårlig forfatning og alt for smal.

I et pilotprojekt er Sweco blevet udvalgt til at designe, føre tilsyn med konstruktion og genhusning, vurdere de miljømæssige og sociale påvirkninger samt foretage kvalitetskontrol af en 40 km lang strækning af vejen. Yderligere 37 km af vejen skal senere udvides efter samme tilgang.

“For at leve op til standarden hos Nepals vejdirektorat skal vi udvide den eksisterende tosporede vej fra de nuværende 6 meter op til 14 meter i byerne og 16 meter i landområderne inkl. nødspor, afløb og fortove. Det er et af projektets største udfordringer, og derfor skal vi lægge en plan for, hvordan vi flytter eksisterende huse, butikker, templer og forsyningsanlæg samt tage bestik af, hvordan byggeriet påvirker mennesker og deres genhusning langs vejen,” siger Antonio Hidalgo Barrantes, Senior Project Manager i Sweco Danmarks internationale afdeling.

“En anden stor udfordring er, at vi skal gennemføre udvidelsen og opgraderingen af vejen samtidig med, at trafikken bliver afviklet på strækningen. Det betyder, at en detaljeret trafikhåndteringsplan er helt essentiel,” tilføjer han.

Verdensførende ekspertise

Formålet med projektet er at opretholde vejkvaliteten i Nepals infrastruktur. For første gang i Nepal vil projektet gøre brug af belægning genanvendt med cementstabilisering sammen med ny belægningsteknologi – noget Swecos Pavement Consultants er kendt i hele verden for.

”Swecos Pavement Consultants er blandt de førende rådgivere inden for området med særligt fokus på belægningsdesign, specielle belægninger, materialeteknologi og asset management. Det er kompetencer, der spiller en meget vigtig rolle i projektet,” siger Thomas Fleurine Sørensen, der er direktør i Energy & International i Sweco Denmark.

Sweco går til opgaven med en tre-sporet tilgang. Design af højkvalitets asfaltmix vha. af ny superpave teknologi for at modstå strukturelle fejl, udvikling af miljømæssige og sociale hensyn i overensstemmelse med IFC Performance Standards og tiltag til at forbedre trafiksikkerheden. I implementeringen af projektet involverer Sweco internationale specialister i design og konstruktion med solid erfaring fra lignende projekter andre steder i verden. En lokal underrådgiver i Nepal, DEVTEC vil assistere både med eksterne specialister og med et lokalt team.

Aktiv i Nepal siden 1985

Sweco gennemførte sit første projekt i Nepal i 1985 og har implementeret lignende projekter i Mongoliet og Tanzania for Millenium Challenge Corporation. I vejsektoren specifikt har Sweco været aktiv i Asien og Afrika, hvor klimaresistente, bæredygtige teknologier og know-how er afgørende. Vejprojektet for begge strækninger forventes at være færdiggjort i begyndelsen af 2024.

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap