0 af 0 for ""

 

Sweco med i vinderteam: Skal realisere verdens første cirkulære almene boliger

Når det kommer til bæredygtighed og udvikling af byggeriet bliver Lisbjerg ved Aarhus i de kommende år et vigtigt omdrejningspunkt. Her opfører Lejerbo verdens første cirkulære almene boliger, der skal vise, hvordan principperne for cirkulær økonomi på markedsvilkår kan implementeres i byggeriet og gøres skalerbart. Sweco er med i vinderteam.

Et team bestående af Torntoft & Mortensen, RUM og Sweco er kåret som vindere af vinder af totalentreprisekonkurrencen, der betyder, at parterne i de kommende år skal arbejde sammen om realiseringen af det ambitiøse Circle House-projekt i Lisbjerg ved Aarhus, der står færdigt i foråret 2023.

Sammen har teamet videreudviklet det visionære udbudsmateriale og til dets endelige udformning, der bliver til verdens første almene boliger bygget efter principperne for cirkulær økonomi. Projektet består af to punkthuse i fem etager, et etagehus i tre etager og fire rækkehuse i to og tre etager – i alt 5.467 m2 i etageareal.

Formålet er – ud over at skabe attraktive almene boliger – et skalerbart fyrtårnsbyggeri, der skal udvikle og udbrede ny viden og erfaringer med cirkulært byggeri.

”Circle House er et banebrydende og ambitiøst projekt, som vi er utroligt glade for og stolte af at være en del af. Det er en enestående mulighed for at være med til at bane vejen for mere cirkulært byggeri. I vores tilbud har vi arbejdet dedikeret med at skabe innovative løsninger, der matcher projektgrundlaget og opfylder bygherres visioner. Nu glæder vi os til at fortsætte det gode samarbejde i realiseringen af byggeriet,” siger Torben Bloch Nielsen, adm. direktør hos Torntoft & Mortensen.

Innovative løsninger hos vinderne

Circle House bygger på konceptet design for adskillelse, dvs. at bygningens dele kan skilles ad og genbruges. Torntoft & Mortensen, RUM og Sweco har i deres tilgang til projektet bl.a. præsenteret innovative forslag, der ifølge bedømmelsesudvalget tilfører ekstra værdi til projektet.

Teamet har f.eks. udfordret det konstruktive system ved at introducere en betonramme, der reducerer brugen af beton til et minimum og derved forbedrer byggeriets CO2-aftryk samt sikrer en nem genbygning og lang levetid. Af bedømmelsesrapporten fremgår det bl.a., at projektløsningen tilfører et interessant perspektiv i forhold til øget viden om forskellige konstruktionsdetaljer – og dermed øget praktisk viden og erfaring om design for adskillelse.

”Design for adskillelse er en vigtig forudsætning for cirkulær økonomi i byggeriet, hvor materialer i højere grad forbliver i værdikæden og genbruges. Det betyder konkret, at vi i projektet arbejder med at udfordre den måde, vi traditionelt bygger på ved allerede fra start at designe byggerierne til fremtidig adskillelse. Potentialet er, at vi senere hen både kan genbruge og genanvende, ligesom vi har muligheden for løbende at ændre og tilpasse byggeriet til nye behov,” siger Christian Corydon, chef for Byggeri Østjylland i Sweco.

Fra demonstrationsprojekt til realisering

Forud for udbuddet i totalentreprise er der foregået et stort udviklingsarbejde, der blandt andet har indbefattet udarbejdelse af det første cirkulære udbudsmateriale, udarbejdelse og definitionen af nye standarder. Hertil er der udarbejdet den første lokalplan, der stiller krav om design for adskillelse, anvendelse af materialepas, ligesom der er blevet opført et demonstrationsprojekt, der tester de bagvedliggende tanker og materialer i praksis gennem et fysisk demonstrationsprojekt.

”Det har været en lærerig og spændende udviklingsfase, som er slut nu. Vi har været meget tilfredse med forløbet og vores samarbejdspartnere i den forbindelse, herunder Pluskontoret Arkitekter og GXN og de mange andre aktører fra hele byggeriets værdikæde, der har bidraget til udviklingen. Der har i det hele taget været mange gode dygtige kræfter bagved projektet, som alle fortjener stor ros for deres indsats. Jeg er utrolig glad for, at vi nu snart kan realisere projektet og vise, hvorfor det almene spiller vigtig rolle i samfundet og kan bidrage i den grønne omstilling samt den cirkulære tankegang,” siger Palle Adamsen, administrerende direktør i Lejerbo.

Fakta om projektet

Verdens første almene boligbyggeri opført efter cirkulære principper

60 boliger i Lisbjerg

I alt 5.467 m² etageareal

Entreprisesum: 75 mio. kr.

Aflevering: April 2023

Bygherre: Lejerbo

Bygherrerådgiver: Pluskontoret og GXN/3XN

Totalentreprenør: Torntoft & Mortensen A/S

Arkitekt: RUM

Ingeniør: Sweco

Udviklingen af Circle House-projektet er støttet af Realdania og MUDP og har involveret over 60 virksomheder fra hele byggeriets værdikæde med Lejerbo, GXN Innovation, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, MT Højgaard og Statens Byggeforskningsinstitut i front. Skitserne til Circle House er tegnet i et samarbejde mellem 3XN Arkitekter, Lendager Group og Vandkunsten.

Visualisering
RUM