0 af 0 for ""

Solrød Kommune hyrer Sweco til at kystsikre og beskytte 1200 ejendomme

Køge Bugt er udpeget som nationalt risikoområde for oversvømmelse. Nu har Solrød Kommune valgt at hyre arkitekt- og ingeniørrådgiveren Sweco til at kystsikre område C i kommunen, der strækker over boligområder på tværs af hele kommune. Projektet medfører, at mere end 1200 ejendomme opnår beskyttelse eller anden fordel af kystsikringsinitiativerne.

Solrød Kommune har valgt kyst- og klimateamet hos arkitekt- og ingeniørrådgiveren Sweco til at håndtere oversvømmelser og stormflod fra Køge Bugt ved at udvikle løsninger til at beskytte kysten.

”Sweco er blevet valgt, fordi de præsenterede en alternativ og attraktiv tilgang til at løse opgaven baseret på den nyeste viden inden for klimatilpasning. Projektet indebærer specialdesignede sluseløsninger til Karlstrup Mosebæk, Solrød Bæk og Skensved Å og terrænforhøjning ved Holmehusvej, så der opnås et ensartet sikringsniveau for hele området,” siger miljøchef Lotte Lodbjerg Kjær fra Solrød Kommune.

En naturlig del af omgivelserne

Sweco designer sluseløsningerne, så de bliver integreret i omgivelserne og anlægsarbejdet udføres, så det er til mindst mulig gene for natur og samfund.

”I projektet bringer vores eksperter deres erfaringer og kompetencer i spil inden for klimatilpasning og kystbeskyttelse. Vi står for detailprojektering af sluseløsningerne samt vandhåndtering i form af kvalificeret viden om fremtidens stormfloder og vandmængder og brug af relevante værktøjer til vurdering af oversvømmelse”, forklarer projektleder hos Sweco Thomas Blauert.

Anlægsomkostningerne er estimeret til ca. 7 mio. kr. Projektet blev igangsat ultimo 2020 og løber frem til foråret 2021, hvorefter en entreprenør udfører arbejdet over sommeren.

Med udgangspunkt i oversvømmelsesrisikoen fra havet har Solrød Kommune udarbejdet en samlet plan for højvandssikring af området og fastlagt et sikringsniveau på 2,8 m. Figurerne viser en simulering af havvandsstanden i 2,8 m henholdsvis med og uden foreslået sikringsløsning ved Karlstrup Mosebæk, Solrød Bæk og Skensved Å, som udgør de tre vandløb i projektet, hvor havvandet under stormflodssituationer vil kunne trænge ind i baglandet.