0 af 0 for ""

Nyt partnerskab skal gøre verdensmål til vores mål

Et partnerskab bestående af Deloitte, Geelmuyden Kiese, Sweco, Dansk Energi Management, Kraka, RUC og AAU er blevet valgt til i, samarbejde med Danmarks Statistik, at udvikle et udgangspunkt – en baseline – for verdensmålene i Danmark. Projektet skal samtidig øge kendskabet til verdensmålene og involvere alle interesserede.

Projektet er enestående i international sammenhæng: Det er første gang en nation udvikler egne indikatorer og i et så velfunderet forløb. Det er Folketingets 2030-netværk og dets 2030-panel, der står bag projektet, som baserer sig på en dansk demokratisk tradition med omfattende involvering af hele samfundet.

”Vi skal som nation kunne sikre vores fremdrift og transformation til et mere bæredygtigt samfund, og derfor er nationale indikatorer for måling af en bæredygtige udvikling utrolig vigtig. Med projektet samler vi alle kræfter i samfundet til en diskussion om, hvad verdensmålene betyder for os, og hvordan vi kan skabe innovative løsninger på vores største udfordringer i Danmark. Derfor er vi utrolig stolte af at være partner i et så vigtigt projekt som dette,” siger Bahare Haghshenas, partner i Deloitte.

En væsentlig del af projektet er at øge kendskabet til verdensmålene i Danmark.

”Allerede fra vedtagelsen af verdensmålene har der været en global erkendelse af, at indsatsen for at realisere verdensmålene afhænger af, at befolkningerne kender verdensmålene – og er villige til at handle på dem. Vores analyser viser, at blot 5 procent af danskerne kender verdensmålene godt. Vi står derfor over for en stor og vigtig kommunikationsopgave,” siger Mikkel Salgaard Bendtsen, partner i Geelmuyden Kiese.

Et partnerskab bygget på stærke kompetencer

Partnerskabet er sammensat af virksomheder og institutioner, der hver især er anerkendt som ledende inden for deres respektive felter. Parterne har tidligere arbejdet sammen på kryds og tværs og har fundet sammen i et partnerskab med et engagement i verdensmålene som ramme for samfundsudvikling på tværs af sektorer.

”Fra vores rådgivning inden for verdensmålene i ind- og udland ved vi, at vejen til udbredelse af målene er at gøre dem håndgribelige og bringe dem i øjenhøjde, men samtidig også sikre, at påvirkningerne kan måles og dokumenteres troværdigt. Som central partner i projektet ser vi derfor meget frem til at bringe vores erfaringer og ekspertviden på tværs af verdensmålene i spil ved udvikling af Danmarks Baseline for Verdensmålene,” siger bæredygtighedsspecialist Kirsten Mariager, Dansk Energi Management A/S.

”Det er et fantastisk og vigtigt projekt, som vi fra Sweco er utrolig stolte af at bidrage til. Som en del af partnerskabet har vi her en enestående mulighed for at præge udviklingen af det danske samfund i en mere bæredygtig retning, og som Europas største ingeniør- og arkitektvirksomhed ser vi frem til at bidrage med vores viden og ekspertiser inden for bæredygtig udvikling af verdens byer,” siger Dariush Rezai, CEO i Sweco.

“Det er fantastisk at få mulighed for at koble vores forskning med målingen af fremskridt på bæredygtighedsområdet. På RUC glæder vi os til at bringe vores forskning i spil, både når vi skal udvikle indikatorerne, og når vi skal diskutere dem med offentligheden,” siger Peter Kjær, prorektor på RUC.

”På AAU forsker vi i en lang række emner inden for FN´s verdensmål og sætter en ære i at formidle vores viden, så det er klart og konkret for omverdenen. Det sker i tæt samarbejde med det omgivende samfund. Derfor er vi naturligvis meget begejstrede over at få mulighed for at bidrage til en så vigtig sag som de danske verdensmål,” siger Thorkild Ærø, prodekan på AAU.

Samarbejdet om projektet blev formelt indgået ved en underskriftsceremoni onsdag den 30. oktober, og selve projektet igangsættes inden årets udgang. Bag Baseline-projektet står 2030-panelet, som er etableret af 2030-netværket, Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s Verdensmål. Baseline-projektet støttes af Industriens Fond, Lundbeckfonden, Nordea-fonden, Realdania, Rambøll Fonden og Spar Nord Fonden.

Copy link
Powered by Social Snap