0 af 0 for ""

Nu lanceres 197 målepunkter for FN’s verdensmål i Danmark

For første gang nogensinde lancerer et land nationale målepunkter for sit arbejde med FN’s verdensmål. I dag offentliggør Danmarks Statistik og 2030-panelet rapporten ’Gør verdensmål til vores mål – 197 danske målepunkter for en mere bæredygtig verden’, som vil sætte retningen for Danmarks videre arbejde med verdensmålene.

11 måneders arbejde, 23 debatter og workshops fordelt over hele landet, digital inddragelse via sociale medier og 52 eksperters bearbejdning af mere end 6.000 inputs fra virksomheder, organisationer og helt almindelige danskere.

Tilbage står 197 nationale målepunkter for Danmarks arbejde med verdensmålene.

”Vi er utrolig stolte af at have bidraget til den rapport, som Danmarks Statistik og 2030-panelet lancerer i dag. Det er et vigtigt stykke arbejde, som gør Danmarks retning mod et mere bæredygtigt samfund konkret og målbar,” siger Dariush Rezai, CEO i Sweco, og tilføjer:

”Når man kigger på målepunkterne, står det klart, at Danmark er godt på vej på flere parametre. Men der er også mange steder, hvor vi har lang vej igen. Med målepunkterne har vi nu en fælles referenceramme for, hvor og hvordan vi skal sætte ind. Jeg ser frem til at følge, hvordan regeringen og Folketingets partier vil tage de nationale målepunkter med videre.”

Fra mål til konkret handling i bygge- og anlægsbranchen

Sweco har på nuværende tidspunkt flere projekter på tegnebrættet, hvor FN’s verdensmål omsættes til konkret handling i danske projekter indenfor bl.a. byudvikling, boliger og klimasikring. De 197 nationale målpunkter vil ifølge Dariush Rezai blive gode guidelines i det videre arbejde med at skabe mere bæredygtige projekter i den danske bygge- og anlægsbranche – og dermed bidrage til Danmarks arbejde med verdensmålene.

”Danmarks ambitiøse 70 procents-reduktion kan ikke stå alene. Politikerne har en stor opgave
foran sig. Men de danske virksomheder – herunder bygge- og anlægsbranchen – må ikke ligge på den lade side. Vi har en stor forpligtelse til at hjælpe bygherrer og kommuner over hele Danmark med at omsætte målene til konkrete handlinger. Her er de nationale målepunkter god inspiration,” siger Dariush Rezai.

De 197 målepunkter lanceres i dag og overrækkes til Finansminister, Nicolai Wammen, på Christiansborg d. 9. september 2020. Udviklingen af målepunkterne er finansieret af Industriens Fond, Lundbeckfonden, Nordea Fonden, Realdania og Spar Nord Fonden.

Du finder rapporten her.