0 af 0 for ""

Affaldssortering i Aabenraa Kommune

 

  1. november 2021

Dataanalyse skal sikre det bedste grundlag for ny affaldssortering i Aabenraa Kommune

Med assistance fra Sweco er Arwos i Aabenraa Kommune i fuld gang med det analytiske forarbejde, der skal gøre forsyningsselskabet klar til at kunne indsamle affald hos borgerne i ti fraktioner. Store mængder affaldsdata, praksisundersøgelser hos borgerne og løbende kommunikation er vejen frem.

Swecos affaldseksperter hjælper Arwos med at designe en husstandsindsamling af affald i ti fraktioner. Opgaven er kompliceret, fordi løsningen skal matche behov, udstyr og budgetter og tage højde for ny adfærd og vaner hos borgerne. Målet er at matche behovet hos borgerne, og midlet er et grundigt forarbejde baseret på data.

Den fremtidige ordning

Arwos er pt. i gang med at oversætte den nuværende affaldsordning til den fremtidige, og det er politisk besluttet, at borgerne i fremtiden skal have tre beholdere. Nu arbejder forsyningsselskabet med at definere beholdernes optimale størrelse og indretning og matche dem med den enkelte husstands behov.

Arwos bruger egne data fra Swecos digitale løsning til affaldshåndtering, RenoWeb, kombinerer det med fyldningsgraderanalyser hos borgerne og sammenholder det med erfaringer fra andre kommuner. På den baggrund giver Arwos borgerne mulighed for at foretage et kvalificeret valg af beholder. Forventer den enkelte husstand mere restaffald som f.eks. en familie med blebørn eller mere genanvendelse som en stor husstand? Den slags varierer meget fra husstand til husstand.

Udover at levere data til design af den nye affaldsordning har RenoWeb-data også dannet grundlag for udbud af indkøb af de godt 75.000 beholdere, som kommunen har indkøbt for samt for udbuddet af affaldsindsamlingen hos renovatører.

Data kvalificerer beslutninger

Affaldsekspert hos Sweco, Asbjørn Wejdling, vejleder mange kommuner rundt om i landet om design af en ny affaldsordning. I det omfang det er muligt, anbefaler Asbjørn Wejdling, at kommunerne bruger data fra deres nuværende ordning til at designe den mest optimale ordning for fremtiden.

”Mange kommuner har i forvejen data fra deres nuværende ordning. Det er et solidt grundlag at designe den nye løsning ud fra. Vores erfaringer fortæller os, at et databaseret design rammer behovet med 95 % præcision.”

”Får man først implementeret en affaldsløsning, som ikke matcher behovet, risikerer man utilfredse borgere og en løsning, der kan vise sig at være alt for dyr. Det er meget tidskrævende at lave om og dyrt at ændre på med en omkostning på op til 1.000 kr. per beholder, der skal udskiftes. Med flere tusinde beholdere risikerer det at løbe op i et anseeligt beløb,” siger Asbjørn Wejdling.

Udover Arwos arbejder Asbjørn Wejdling og hans team aktuelt med databaseret design af affaldssorteringsløsninger baseret på kommunernes RenoWeb-system i blandt andre Køge, Rebild og Hillerød kommuner.

For nærmere information:

Asbjørn Wejdling

Konsulent, Waste Management
Share via
Copy link
Powered by Social Snap