0 af 0 for ""

 

  1. november 2021

Undersøgelse af landstrømsanlæg på Nakskov Havn

Som led i udviklingen af Nakskov Havn i Lolland Kommune undersøger Sweco mulighederne for at etablere landstrømsanlæg på kaj 8, hvor der i dag lastes landbrugsprodukter og melasse. Landstrømsanlægget vil give skibene mulighed for at operere, når de losser og laster uden brug af hjælpemotor. Det vil reducere både støjgener og udledninger af CO2 og partikelforurening. Tiltaget understøtter Lolland Kommunes ønske om at reducere lydgener og forurening fra havnen.

Fremtidssikring af havnens aktiviteter – og udvikling af byen

Ved havnen er der ønske om at udvikle et område til boliger. Sammen med kommunens ønsker om at reducere støj og forurening, er undersøgelsen på denne baggrund igangsat, så bolig og erhverv kan trives side om side på de attraktive områder ved havnen.

Et anlæg der opfylder brugernes behov

I en undersøgelse afdækker Sweco de enkelte skibes mulighed for at modtage landstrøm nu og i nærmere fremtid samt skibenes krav til kvaliteten af den leverede strøm. Vi gør det ved at rette direkte henvendelse til de seneste 60 skibe, der har opereret på kajen. Det skal sikre, at det kommende anlæg kan forsyne alle skibe, der bruger kajen.

Projektet er igangsat oktober 2021 og forventes afsluttet januar 2022.