0 af 0 for ""

Sweco skal være med til at beskytte Sri Lankas kystlinje og marineliv

Mangel på kollektive spildevandsløsninger på Sri Lanka har skabt forureningsproblemer for kyster og laguner. Nu investeres der gennem Sanitation and Hygiene Initiative for Towns (SHIFT) projektet et stort millionbeløb i nye spildevandsløsninger på øen. Sweco har vundet design- og tilsynsopgaven sammen med franske Cabinet Merlin og den lokale virksomhed Greentech, og skal derfor over de næste fem år bidrage til at beskytte kyster og marinelivets biodiversitet mod forurening.

Tre rensningsanlæg, 70 kilometer rør og ni nye pumpestationer skal sikre, at 250.000 mennesker får adgang til sammenhængende og bæredygtige spildevandsløsninger i og omkring byen Galle på sydkysten af Sri Lanka samt i Colombo-forstæderne Kelaniya og Negombo. Floder, laguner og det omkringliggende hav er i mange år blevet udsat for kraftig forurening, da der ikke har været adgang til en ordentlig spildevandsinfrastruktur. Problemet er desuden kun vokset i de sidste par år på grund af øget urbanisering, hvor flere og flere flytter til byen, samt at vandforsyninger er blevet udbygget, uden at man har udvidet tilhørende spildevandssystemer.

”En velfungerende og bæredygtig spildevandsinfrastruktur vil skabe betydelige forbedringer for miljø og folkesundhed på Sri Lanka. Det vil være med til at beskytte den smukke natur og kystlinjer på Sri Lanka, men også bidrage til at bevare marinelivet og den biodiversitet området er kendt for. Det får også direkte betydning for de mange mennesker, der bor i området, der vil få adgang til et renere vand og omgivelser, hvilket vil have stor betydning for sundheden i området. Det er derfor et rigtig spændende og givende projekt, som vi er uhyre glade og stolte af at være en del af,” fortæller Thomas Fleurine Sørensen, som er direktør for internationale projekter i Sweco.

Projektet er finansieret af EU, det franske udviklingsagentur (AFD) og den Srilankanske regering, og det har et samlet budget på 800 millioner kroner. Swecos kontraktsum for rådgivningsdelen lyder på knap 60 millioner kroner. Sweco skal sammen med Cabinet Merlin og Greentech designe spildevandsløsninger i projektets første år og derefter føre tilsyn med udførelsen over de næste fire år. Projektet går under navnet ”SHIFT”, og udføres i samarbejde med de lokale vandmyndigheder.

Store investeringer i vand- og spildevandsløsninger i Asien
Sweco er på nuværende tidspunkt også involveret i lignende projekter flere steder i Asien. Eksempelvis arbejdes der lige nu med klimatilpasning og spildevand i Laos og en ”masterplan” for spildevandhåndteringen i Ho Chi Minh City i Vietnam såvel som spildevandprojekter i både Pakistan, Bangladesh og Myanmar.

”Det er interessant at deltage i disse projekter verden over og bidrage til bæredygtige og sundhedsmæssige forbedringer, som skaber værdi, der virkelig er til at tage og føle på. På Sri Lanka er det nu det tredje projekt, vi er i gang med at implementere. I forbindelse med et af de andre projekter er vi blandt andet allerede med til at sikre rent vand til 47.000 husstande og derved bidrage til at øge sundheden, reducere børnedødeligheden og skabe økonomisk vækst i området. Det er derfor dejligt, at vi nu endnu engang kan bidrage til den bæredygtige udvikling på Sri Lanka,” fortæller Thomas Fleurine Sørensen.

Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) har også for nyligt udgivet en rapport, som peger på, hvordan danske rådgivende ingeniørvirksomheder gennem projekter som disse både direkte og indirekte er med til at understøtte FN’s verdensmål, hvilket igen er med til at understrege værdien af disse projekter.