0 af 0 for ""

Swecos fjernvarmeanalyse

  1. april 2022

Ny analyse viser, hvor danskerne med fordel kan skifte til fjernvarme

Energieksperter og it-specialister hos Sweco har foretaget en omfattende kortlægning af alle landets husstande for at vurdere potentialet for at udbygge fjernvarmenettet. Kortlægningen viser, at 88% af de boliger og bygninger, der i dag opvarmes med gas og olie, vil have økonomisk fordel af at skifte til fjernvarme. Særligt omkring hovedstaden er potentialet stort. Kortlægningen kan potentielt reducere fjernevarmeselskabernes planlægningsproces fra måneder og år til nogle få uger.

Med de stigende gaspriser, ønsket om at blive uafhængig af russisk gas og samtidig understøtte den grønne omstilling er danskernes interesse for at skifte til fjernvarme steget markant. Gaskunder landet over kimer kommuner og fjernvarmeselskaber ned for at få svar på, hvornår de kan skifte til fjernvarme.

Nu viser en omfattende analyse af offentlige bygningsdata fra samtlige boliger og bygninger i Danmark, som energieksperter hos Sweco har foretaget, at mere end 300.000 af de ca. 400.000 af de husstande, der i dag benytter sig af olie, gas eller biomasse til opvarmning vil have økonomisk fordel af at skifte til fjernvarme samtidig med, at det er teknisk muligt for fjernvarmeselskaberne at tilbyde det.

Potentialet er ikke overraskende størst omkring de større byer og ikke mindst i Region Hovedstaden, hvor 10 af de kommuner med størst potentiale for fjernvarmeudbygning ligger. Kommunerne Hvidovre, Rødovre og Tårnby er tre af de kommuner i landet, hvor konvertering til fjernvarme er mest oplagt.

”Hvis vi tager Rødovre Kommune som eksempel, så viser vores analyse, at ca. 95 % af de ejendomme, der i dag ikke er på fjernvarme, vil have økonomisk fordel af at konvertere samtidig med, at det vil være teknisk muligt for fjernvarmeselskabet at forsyne dem,” forklarer Kasper Qvist, der er energiekspert i Sweco og som står bag analysen.

Give borgerne svar

Swecos Fjernvarmeanalyse 2022 er baseret på offentligt tilgængeligt data fra Bygnings- og Boligregistret koblet med erfaringstal for energiforbrug fra Statens Byggeforskningsinstitut. Analysen visualiseres på et danmarkskort, som viser, hvor i landet det giver mening for den enkelte bygningsejer at konvertere til fjernvarme.

”Vi har udviklet et stærkt digitalt værktøj, som gør os i stand til helt ned på bygningsniveau at vise, hvor i Danmark det kan betale sig at skifte til fjernvarme og samtidig er muligt rent praktisk at blive koblet til fjernvarmenettet. Dermed kan vi hjælpe kommunerne med at give borgerne et klart svar på, om de skal forvente fjernvarmeudbygning i deres område,” siger Kasper Qvist.

Undgå mix af fjernvarme og varmepumper

Energieksperten slår fast, at det er vigtigt, at så mange husstande som muligt kommer over på fjernvarme, dér hvor det giver mening, mens de resterende husstande bliver forsynet vha. en varmepumpe.

”Totaløkonomisk bør vi udbygge fjernvarmenettet så meget så muligt og benytte varmepumper, hvor det ikke økonomisk og teknisk kan lade sig gøre at udbygge fjernvarmenettet. Vi skal undgå varmepumper og fjernvarme konkurrerer mod hinanden ved at blande dem i samme område. I stedet skal vi have blik for, hvor de to teknologier er gode hver især,” forklarer Kasper Qvist.

Formålet med Swecos Fjernvarmeanalyse 2022 er at kvalificere og accelerere kommuners og fjernvarmeselskabers beslutningsproces for, hvor fjernvarmenettet bør udvides. Ved at automatisere dataindsamling og -behandling kan det nødvendige tidsbehov for en forsyningsbeslutning reduceres til et absolut minimum.

”Vi håber, at vores analyse kan bidrage til at accelerere fjernvarmeselskabernes indsats, men i høj grad også kommunernes, der jo alle har som mål at understøtte en renere varmeforsyning og Danmarks ambitiøse reduktionsmål,” slutter Kasper Qvist.

Fakta: Fra gas til fjernvarme

Swecos Fjernvarmeanalyse 2022 viser, at der et stort potentiale for at udbygge fjernvarmen i kommuner i Region Hovedstaden og omkring landets større byer, primært på Sjælland, men også i det østlige Jylland samt i Sønderjylland. Det er områder, hvor der er et sammenfald med den økonomiske besparelse for hver enkelt husstand, og hvor det samtidig teknisk kan lade sig gøre at etablere fjernvarme. Analysen er baseret på aktuelle energipriser (april 2022).

Top 10 over kommuner med størst potentiale for at udbygge fjernvarmenettet:

Hvidovre

Rødovre

Tårnby

Ballerup

Herlev

Furesø

Rudersdal

Egedal

Greve

Dragør

Formuleringen ’teknisk muligt’ betyder, at afstanden fra en husstand med gasfyr til eksisterende fjernvarmeledninger er overkommelig eller alternativt, at der er så mange bygninger samlet i en klynge, at det giver mening at etablere en ny varmecentral og ledningsnet til at forsyne dem.

Analysen er tilvejebragt ved hjælp af et kraftigt digitalt værktøj, der trækker på offentligt tilgængeligt data fra Bygnings- og Boligregistret koblet med erfaringstal for energiforbrug fra Statens Byggeforskningsinstitut. Ved hjælp af et GIS-program kan Sweco visualisere analysens resultater på et danmarkskort.

Analysen vil accelerere kommunernes planlægningsproces fra måneder eller år til blot nogle få uger. Samtidig gør analysen planlægningen mere præcis og kan dermed hjælpe landets kommuner med at give hver enkelt husstand svar på, om de har udsigt til at kunne skifte til fjernvarme eller ej.

Analysens danmarkskort viser de overordnede resultater. Sweco kan dykke yderligere ned i geografien hos hver enkelt kommune og gå i detaljer med resultaterne på lokalt plan

Sweco har brugt værktøjet i et par projekter, hvor resultater fra analysen har hjulpet fjernvarmeselskaber til at målrette udbygningen af deres fjernvarmenet mod de mest hensigtsmæssige områder.

Mens flere andre analyser og varmeplaner ser på udbygningen af fjernvarmen ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv, kigger Swecos Fjernvarmeanalyse 2022 på udbygningen ud fra et brugerøkonomisk og teknisk perspektiv. Dvs. den giver svar på, om det kan svare sig for den enkelte husstand, OG om det teknisk lade sig gøre at etablere fjernvarme i området.

For yderligere information: