0 af 0 for ""

 

varmepumpe

  1. Marts 2024

Luft til vand varmepumper er markant dyrere end hidtil antaget

Sweco har foretaget en markedsundersøgelse af prisniveauet for individuelle luft til vand varmepumper for enkeltstående husstande. Analysen viser, at prisen er 22 % højere end den forventede standardpris for 2024, som er almindeligt anvendt i branchen for at fastsætte priser på varmeforsyningsteknologier. 

Markedsundersøgelsen afslører, at den aktuelle markedspris i gennemsnit er 145.300 kr., hvilket er 22 % højere end den branchestandard på 119.000 kr., som typisk benyttes til at guide prissætningen for varmeforsyningsteknologier. Sweco har indhentet priser på varmepumper fra leverandørers hjemmesider og været i dialog med flere installatører for at afdække den forventelige installationsomkostning.

”Der er sket meget i verden de seneste par år ikke mindst med krig i Ukraine, inflation og problemer med forsyningskæder, som har påvirket markedet. Vi så derfor et behov for at analysere det aktuelle prisniveau for individuelle varmepumper for at få et opdateret billede af markedssituationen,” forklarer Rasmus Bjergegaard, Chef for Energiplanlægning og Projektering i Sweco.

Han fortsætter:

”Vi kan konstatere, at den aktuelle markedspris for at få installeret en luft til vand varmepumpe til en enkeltstående husstand er 22 % højere, end hvad der ofte bruges som centralt fastsat branchestandard. Det er en prisforskel, der kan mærkes, og som har betydning for, hvilke varmeprojekter der bliver ført ud i livet. Og i sidste ende også betyder noget for forbrugerens privatøkonomi,” siger han.

”Vi får ikke omkostningseffektiv grøn omstilling, hvis vores antagelser om udgifter ikke er retvisende og opdaterede. Så risikerer vi, at den bliver dyrere, fordi vi får valgt nogle løsninger, der koster mere, end alternativet reelt gør. Alle er bedst tjent med, at vi træffer beslutninger på et oplyst grundlag, så vi som samfund får flest mulige over på den mest rentable energiform og understøtter den grønne omstilling. Og det gør vi bl.a. med de mest retvisende, opdaterede priser,” slutter Rasmus Bjergegaard.

 

Kristian Torp

Kristian Torp

Presseansvarlig