0 af 0 for ""

Kvartalsregnskab for Sweco Danmark offentliggjort

Den organiske vækst blev påvirket negativt grundet et kalenderår med færre arbejdsdage, svarende til -4 procent for kvartalet. Det resterende, organiske fald skyldes overvejende reducering i medarbejderstaben, som følge af løbende interne forbedringer.

EBITA faldt SEK 27 millioner, hvoraf kalendereffekten på -22 timer havde den største negative effekt på cirka SEK 14 millioner. Resten af faldet henføres til gennemførte omstruktureringer med henblik på at skabe det bedst mulige fundament for fremtidigt profitabel vækst.

Det danske marked for ingeniørrådgivning er fortsat positivt, specielt inden for byggeri i de større byer. Markedet for infrastruktur er stabilt dog med mindre efterspørgsel på vejbygning. Efterspørgsel i vand- og energisektoren er stabilt – særligt services indenfor klimatilpasning er i stigning.

Se Sweco Groups kvartalsregnskab for Q2 2017.