0 af 0 for ""

Børnehuset Svanen

  1. Oktober 2022

Ny rapport: Den cirkulære by i 2040 reducerer nutidens energibehov med 75 procent

Med cirkulær byplanlægning kan fremtidens byer spare helt op til 75 procent af deres samlede energibehov og reducere CO2-udledningen med 97 procent. Det viser beregninger, Swecos eksperter har foretaget.

I sin nyeste Urban Insight-rapport ”Circular City Transformation”, demonstrerer Sweco, hvordan vi ad fem spor og med 15 konkrete handlinger kan skabe en fremtidig cirkulær by med 90.000 indbyggere. Gennem projekteksempler fra Danmark og resten af Europa giver rapporten inspiration til beslutningstagere og byplanlæggere om den nødvendige og hastende transformation fra et lineært til et cirkulært system.

I lyset af de hastigt stigende energipriser i store dele af verden, viser rapporten, hvordan cirkulær byplanlægning kan gøre fremtidens byer langt mere energi- og klimaeffektive. Ifølge Swecos beregninger vil den cirkulære bys samlede energibehov pr. kvadratmeter i 2040 kun være en fjerdedel af, hvad behovet er med de nuværende design- og planlægningsprocesser.

”Byerne står i dag overfor en dobbelt udfordring, fordi de skal opfylde klimamålene samtidig med at de vokser. Vores tal viser fordelene ved en cirkulær bydel, der kan producere fødevarer, biogas og solcellestrøm. Der er enorme energimæssige gevinster at hente gennem en kombination af energieffektive løsninger og arkitektonisk design, som kan skabe levende kvarterer og miljøer, der fremmer transport til fods og på cykel,” fortæller Charlie Gullström, forsknings- og innovationsstrateg i Sweco.

Madspild til elektricitet og opvarmning

For at den cirkulære by kan blive en realitet forudsætter det fuld elektrificering, og at folk er mere aktive i 2040 end i dag med en betydelig positiv indvirkning på sundhed og velvære. Beregningerne viser, at madspild fra fødevareproduktion i byerne kan dække en lokal skoles samlede behov for elektricitet og opvarmning*. Andre positive virkninger af lokal fødevareproduktion omfatter udnyttelse af overskydende varme i systemet fx til opvarmning af 13.000 kvadratmeter boligbyggerier.

I dag har 20 ud af 27 EU-lande en regeringsplan for cirkulær økonomi som en del af den europæiske Green Deal. Pionerbyer som Amsterdam og Glasgow er stærke eksempler på, at cirkulær økonomi kan anvendes i stor skala lige nu.

*Beregningerne er udarbejdet af Sweco og Swegreen til Urban Insight-rapporten ”Circular Cities” indenfor rammerne af projektet AIFOOD: AI for en bæredygtig fødevarekæde fra jord til bord, finansieret af Vinnova i perioden 2020-2022.

Besøg https://www.swecourbaninsight.com/ og download rapporten.

For nærmere information:

Morten Laasholdt

Morten Laasholdt

Kommunikationsdirektør