0 af 0 for ""

Årstiderne Arkitekter og Sweco skal skabe en ny grøn bydel i Horsens – Nørrestrand bliver en landskabsby med 450 boliger

Et team bestående af Sweco og Årstiderne Arkitekter skal sammen stå i spidsen for udviklingen af en ny, grøn bydel i Horsens, som i fremtiden vil rumme ca. 450 boliger. Projektet, som er udviklet for Birch Ejendomme, skaber en ny bydel med naturen i centrum med fokus på bl.a. synlig regnvandshåndtering, grønne engarealer og brug af områdets mange hjemmehørende plantearter i landskabsarkitekturen.

Nørrestrand er et af Danmarks største natur- og byudviklingsområder beliggende nord for Horsens og højt placeret i landskabet omgivet af marker og store engarealer. Den samlede nye bydel vil i fremtiden dække et areal på ca. 260.000 m², hvoraf Sweco og Årstiderne Arkitekter nu skal udvikle de 225.000 m2. Projektets 1. etape er netop godkendt af Horsens Byråd.

”Vi er glade for at udvikle endnu et projekt sammen med Birch Ejendomme. Visionen for Nørrestrand er at skabe en ny type bydel – en landskabsby – hvor vi trækker naturen fra engarealerne i Nørrestrand ind mellem de forskellige bygninger og bibeholder områdets vilde natur. Naturen understøttes af regnvandshåndteringen i området, der som noget nyt håndteres synligt, og som dermed skaber et sammenhængende system af slyngede vandløb, regnvandsbede og søer. Regnvandsløsningen tilgodeser således både den nødvendige afledning og skaber rekreative ”blå” rum til glæde for de fremtidige beboere i området,” fortæller Per Laustsen, der er arkitekt og stifter af Årstiderne Arkitekter.

Bydelens 450 boliger fordeles på forskellige boligtyper – bl.a. rækkehuse, punkthuse og karréer, som med forskellige boligstørrelser- og typer vil henvende sig til en bred befolkningsgruppe. De forskellige boligtyper opdeles i mindre enklaver, som designes med hver sin identitet og karakter. I Enggårdene, Viften, Karréen og Klyngen vil beboerne kunne følge årstidernes skifte ved fx at holde øje med mængden af regnvand i områdets søer og vandløb, og ved at se den varierende beplantning i enklaverne skifte karakter henover året.

Integreret design – et stærkt team af arkitekter og ingeniører
Nørrestrand-projektet er udviklet af et integreret designteam, som består af arkitekter, landskabsarkitekter, vejingeniører, regnvandsspecialister, geoteknikere og biologer fra Sweco og Årstiderne Arkitekter.

”Nørrestrand er super spændende for Sweco, fordi det er et projekt, hvor viden og kompetencer fra alle vores divisioner indenfor ingeniør- og arkitektrådgivning har været i spil. Eksempelvis har vores afdeling for vand og miljø været inde over screeninger ift. jordforurening, dyre- og planteliv samt det komplekse regnvandsprojekt. Derudover er vores vejingeniører med til at sikre et velfungerende vejsystem for hele fremtidens Nørrestrand, mens bygningsingeniører og arkitekter samarbejder omkring arkitekturen i både landskab og bebyggelse,” fortæller Frands Wulff Andersen, der er ingeniør og gruppeleder hos Sweco Danmark.

Byggegrunden er karakteriseret af store terrænspring, som integreres aktivt i bydelens bebyggelser og bruges til at skabe gode udsigtsforhold mod det omkringliggende landskab, Horsens By og kulturinstitutionen Fængslet, som ligger nær Nørrestrand.

For yderligere information:
Anne Aksglæde Stahl, marketing- og kommunikationschef, Sweco Danmark og Årstiderne Arkitekter
T: +45 7024 2168 M: +45 2165 6455 E: anne.aksglaede@sweco.dk

Per Laustsen, Arkitekt MAA
T: +45 7024 1010 M: +45 2338 7142 E: pl@aarstiderne.dk

Frands Wulff Andersen, ingeniør og gruppeleder, Sweco Danmark
T: +45 53 72 13 34 E: frandswulff.andersen@sweco.dk