0 af 0 for ""

Spatial Suite kort

  1. februar 2022

Spatial Suite årsmøde 2022

I år afholdes vores Spatial Suite årsmøde den  26. – 27. april på Hindsgavl Slot.

Sæt kryds i kalenderen og tilmeld dig her

Årsmøde program

Du kan bl.a. møde:

Andreas Brunsgaard

Bæredygtig kapital – nøglen til den grønne omstilling

Hovedtaler: Andreas Brunsgaard
Seniorchefkonsulent, Europapolitik, DI – og medlem af EU-Kommissionens Platform for Bæredygtig Finansiering

EU’s klima- og bæredygtighedsmål kræver massive investeringer. EU-Kommissionen har søsat en række initiativer, der skal gøre det mere attraktivt for private investorer at investere grønt. EU’s nye grønne taksonomi er hjørnestenen i denne ambition. Hvad er EU’s grønne taksonomi? Vil den flytte kapitalstrømme i en grønne retning? Hvad vil den få af betydning for virksomheders adgang til kapital? Og vil taksonomien spille en rolle for offentlige myndigheder?

Mik Wulff

Byg dine egne selvbetjenings-løsninger med FME Server Apps

Oplægsholder: Mik Wulff Thomsen
GIS/FME-konsulent

Kender du det med, at du bliver forstyrret af kollega, som lige skal have konverteret data, eller måske du har lavet et FME Job, som bare skal køres en gang imellem, når en kollega har nogle data klar?

Hvorfor skal de være afhængige af dig, når der findes en selvbetjeningsløsning i FME, som sikrer dig mere tid til andet arbejde?

Kom og hør mere om, hvordan dine kollegaer kan betjene sig selv og kører FME Jobs blot via en URL, – og uden at de kender noget til FME. Der vil være en række eksempler på selvbetjeningsløsninger og der bliver vist, hvor nemt det er at oprette en selvbetjeningsløsning.

Politi logo

GeoEdit og Geografiske data med legalitetskrav i Politiet

Oplægsholdere: Morten Fuglsang og Rune Eliasson
GIS-specialister hos Politiet.

I 2021 blev der vedtaget lovgivning om blandt andet ’Nattelivszoner’, som indebar at man i geografisk kontekst kan få et forbud mod at opholde sig i et givent område. Geografien i disse zoner skulle vedligeholdes i de enkelte politikredse og samles hos Rigspolitiet. For at sikre arbejdsgangene og forhindre mange forskellige formater, udviklede GIS sektionen værktøjet GeoEdit baseret på Spatial Suite. Her kan politikredsene indtegne deres zoner, i et meget styret workflow, der sikrer at data kommer rigtigt ind, og at retningslinjer og procedurer overholdes.

Vi vil på denne session forklare hvilke tanker der blev vendt i design-fasen af dette værktøj, og demonstrere hvordan det i praksis er kommet til at fungere.

På årsmødet kan du møde disse fem udstillere:

lifa logo

Birgitte Toft Søndergaard Jensen
Tue Nilsson Poulsen

sweco

Kenneth Tom Olsen
Michael Bromman
Lea Taggaard

seccon logo

Robin Bertelsen
Adam Hansen

Sokigo logo

Per Hampus
Helen Ekelöf

DMI logo

Kim Sarup