0 af 0 for ""

Ibihaven

 

  1. November 2022

EU-taksonomi og LCA-krav  – hvordan gør vi byggeriet grønnere i praksis?

Torsdag d. 10. november stiller vi hos Sweco i Silkeborg skarpt på udfordringerne, potentialerne og fremtidsudsigterne.

Præmisserne for at bygge og besidde ejendomme i Danmark ændrer sig markant.

Fra nytår 2023 skal investorer og store virksomheder rapportere, hvor grønne deres ejendomme er ifølge EU’s taksonomi for miljømæssig bæredygtighed. Samtidig indføres allerede per 1. januar et konkret CO2-loft til nybyggeri større end 1.000 kvadratmeter som en del af de obligatoriske livscyklusvurderinger (LCA) i Bygningsreglementet. Begge dele sætter store krav til ejendomsbranchens aktører.

Hvordan skal du som ejendomsbesidder håndtere de kommende krav, hvad er de typiske udfordringer og områder, du skal være særligt opmærksom på – og hvordan vil klimakravene påvirke fremtidens nybyggeri og renovering af den eksisterende bygningsmasse?

Med udgangspunkt i konkrete cases giver Sweco til dette arrangement indblik på de kommende klimakrav og lovgivningen og debatterer udfordringerne, potentialerne og fremtidsudsigterne.

Program

EU-taksonomi
Alexander Kaae Peterson, Facility Manager, Cobblestone Facility Management A/S

Hvad er EU’s taksonomi og hvad betyder den for virksomheder i praksis? Alexander giver en indflyvning til taksonomiens definitioner og rapporteringskrav og hvilke værdiskabende muligheder den afføder. Hvordan kan EU-taksonomien gøres operationel og anvendelig for ejendomsbesiddere og forvaltere af eksisterende ejendomme?

Dokumenterbare krav, der kan understøtte EU-taksonomien
Thomas Fænø Mondrup, Teknisk Chef, Green Building Council Denmark

Hvordan kan de nuværende certificeringsordninger og standarder med blandt andet DGNB og Svanemærket spille sammen med EU-taksonomien. Hvordan skal man forholde sig til fx dokumentationskravene. Thomas giver et indblik i certificeringsordningernes sammenspil med EU-taksonomien.

Nye LCA og CO2-krav til bygningsreglementet
Allan Hesselholt, Teamleder & Senior specialist Bæredygtighed, Sweco Danmark

Hvordan bygger vi mere bæredygtigt? Allan gennemgår 2023-krav til C02-regnskab og livscyklusvurdering (LCA) med fokus på løsningsmuligheder for at optimere bygningers miljøprofil.

Paneldebat og spørgsmål
Alexander Kaae Peterson, Thomas Fænø Mondrup og Allan Hesselholt. Moderator: Xenia Duffy, zeal

Praktisk information

Hvornår: Torsdag den 10. november, 15-17.30

Hvor: Gubsø Garage, Gubsøbakken 5, 8600 Silkeborg

Tilmelding: Arrangementet er gratis og er relevant for investorer, forvaltere, entreprenører og bygherre. Der er begrænset antal pladser. Er du interesseret i at deltage, så ræk ud til rikkemork.emtekjar@sweco.dk senest 8. november.

Efter debatoplægget vil der være et glas vin og snacks samt mulighed for uformel networking.