0 af 0 for ""

Potentialer i klimatilpasning – hvordan skaber vi merværdi i projekterne?

Rendering af Den Blå Kant

Webinar om potentialer i klimatilpasningen

Temaet for dette års klimadag vil tage udgangspunkt i, hvordan man kan arbejde med bæredygtighed og værdiskabelse i tilpasningsprojekterne.

Klimadagen afholdes som et webinar, hvor vi ved hjælp af eksempler og værktøjer vil anskueliggøre, hvordan en screening for potentialer i projekterne kan bidrage til at skabe synergier, merværdi og bæredygtige by-, kyst- og landområder. Dette i forhold til at lave fornuftige investeringer, men også i forhold til at bruge klimatilpasningen som en løftestang for bæredygtig omstilling.

Program

VELKOMMEN v/ Lotte Meldgaard, Sweco

DEN KLIMASIKRE VEJ TIL DET GODE PROJEKT, v/ Camilla Hvid og Mette Fuglkjær, Sweco.
Hør om screeningsprocessens indhold, og hvordan resultaterne konkret indarbejdes i projekter, så de bliver mere klimarobuste – både nu og fremadrettet.
Hør hvordan arkitekten anvender screeningsanalyser af bl.a. regn-, hav- og grundvand, jordbund, biodiversitet mv. som designparameter, til at udvikle og designe fremtidens byer og samfund.

EKSEMPLER PÅ SCREENINGSMETODER v/ Hans Paarup, Sweco DK, og Jelmer van de Ridder, Sweco NL.
Biodiversitetspotentiale – Hvordan sikrer vi fremtidens flora og fauna. Oplægget belyser, hvordan en tidlig screening af arter i et område giver mulighed for simple tiltag med høj effekt.
State of your street – engelsk oplæg Savner du overblik over, hvordan det står til medklimatilpasning af netop din matrikel/vej/by,
så er State of your street en kilde til inspiration. 

HVORDAN ARBEJDER I MED SCREENING? faciliteret af Agnethe Kærgaard, Sweco DK.
Dialog på tværs af branchen.

PAUSE

TÆTTERE PÅ KLIMATILPASNINGENS SAMLEDE EFFEKTER v/ Toke Panduro og Marie Lautrup, Københavns Universitet
Få helt nye resultater fra forskningsprojektet ”Tættere på klimatilpasningens samlede effekter”. Projektet har brugt state-of-the-art økono-metriske metoder til at identificere og beregne omkostningerne ved oversvømmelse på en ny måde, så også flere immaterielle værdier medtages. Få ny viden til et bedre beslutningsgrundlag for klimatilpasning.

ER DET RELEVANT AT SNAKKE OM MERVÆRDI? faciliteret af Agnethe Kærsgaard, Sweco DK
Dialog på tværs af branchen

BÆREDYGTIGHED I KLIMATILPASNINGEN v/ Eva Sara Kehlet Rasmussen, Natour, og Kristian Kromann, Sweco DK.
Få, med eksempler fra højvandssikring af Korsør Bymidte og naturbaseret kystsikring ved Nørre Lyngby i Nordjylland, input til hvordan man kan screene et projekt i forhold til CO2-aftryk, så der tidligt i processen kan dannes et solidt beslutningsgrundlag og tages stilling til projektets klimamæssige aftryk.

TAK FOR I DAG v/ Lotte Meldgaard, Sweco DK.

Praktisk information

Webinaret afholdes d. 22. april 2021 fra kl. 14.00 til 16.30 på Teams.

Webinaret optages.

Hvis du har spørgsmål til webinaret, er du velkommen til at kontakte Signe Boelsmand på signe.boelsmand@sweco.dk

OBS. Vi har oplevet stor interesse for webinaret d. 8. april, og vi har desværre været nødsaget til at lukke for yderligere tilmeldinger.

Tilmelding til klima-webinar d. 22. april 2021

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.