0 af 0 for ""

Havskum

 

  1. august 2022

PFAS-seminar III

PFAS-webinar, hvor vi fokuserer på den nyeste udvikling inden for PFAS-forurening i Danmark, herunder PFAS i havvand, oprensning af PFAS i vand samt de juridiske aspekter forbundet med PFAS-forurenede grunde.

Vi bygger videre fra vores tidligere webinar. Den nyeste udvikling inden for PFAS-forurening i Danmark præsenteres med særligt fokus på PFAS i havet. Vi får besøg af advokat Jacob Brandt, Codex Advokater, som giver os et indblik i lovgivningen på området, hvor der stilles skrapt på håndteringen af skæringsdatoerne samt muligheden for at give påbud til virksomheder i drift. Endvidere får vi besøg af Tore Svendsen, Vandrensning.com, som vil præsentere deres oprensningsteknologi til oprensning af PFAS i vand.

Dagens program

Kl. 13.00: Velkommen og PFAS-status siden sidste webinar v. Louise Skytte, Sweco

Kl. 13.15: Juridiske aspekter: håndtering af skæringsdatoer, påbud til virksomheder i drift mv. v. Jacob Brandt, Codex Advokater

Kl. 13.40: Viden om PFAS i havvand og havskum v. Majbrith Landeland, Sweco

Kl. 13.50: Løsninger for oprensning af PFAS i vand v. Tore Svendsen, Vandrensning.com

Kl. 14.10: Viden om indsamling af prøver fra biota v. Hans Paarup Thomsen

Kl. 14.30: Nyeste data om marint og vandløb, badevand, havvand og havskum v. Majbrith Landeland, Sweco

Kl. 15.15: Spørgsmål og afrunding samt invitation til PFAS-webinar IV

Jacob Brandt, Codex Advokater:
Jacob Brandt har siden 2004 rådgivet primært myndigheder og virksomheder om alt fra spørgsmål inden for forsyning, miljø- og naturbeskyttelse ved bl.a. myndighedsbehandling til plan- og byggeretlige spørgsmål i forbindelse med eksempelvis by- og projektudvikling, og han er derfor dybt specialiseret inden for områderne.

Derudover bistår Jacob myndigheder og virksomheder i alle former for sagsbehandling i forbindelse med administrationsgrundlag, godkendelser, tilladelser, påbud mv. samt klage- og retssager. Jacob bistår endvidere myndigheder med gennemførelsen af uafhængige advokatundersøgelser.
Kilde: codexlaw.dk

Tore Svendsen, Vandrensning.com:
Tore er miljøingeniør og har en PhD i miljøkemi. Tore har arbejdet med industriel vandrensning i en lang årrække og var allerede involveret i PFAS-rensningsprojekter, inden det begyndte at tage fart i Danmark. Tore har været teknisk ansvarlig for en lang række af de PFAS-renseløsninger, der nu er implementeret i Danmark, eksempelvis Korsør Brandskole, Århus Brandskole og Deponi Syd i Esbjerg. Tore er projektleder for to store MUDP-projekter omhandlende PFAS-rensning.

Majbrith Langeland, Sweco Danmark:
Teknisk chef Majbrith Langeland fra Sweco har i mange år arbejdet med undersøgelser af jord, grundvand, sediment i vand og drænrør og har bidraget til udvikling af konkrete undersøgelsesmetoder for at sikre, at de forskellige segmenter prøvetages korrekt. Majbrith har endvidere mange års erfaring med kritisk gennemgang af udførte undersøgelser og sikring af, at indsamlede data er tilstrækkelige eller repræsentative og kan anvendes til vurdering af f.eks. udbredelsen af en PFAS-forurening.

Hans Paarup Thomsen, Sweco Danmark:
Hans er biolog med mere end 10 års ekspertise inden for naturkonsekvensvurderinger af konkrete projekters påvirkning på et givent naturområde. Hans har et indgående kendskab til naturtyper og arter fra arbejdet med mange naturgenopretningsopgaver og besigtigelse af naturarealer for styrelser, private og kommuner. Hans har en solid indsigt i og forståelse for de økologiske, biologiske, mekaniske og hydrologiske processer og dynamikker i naturområder.

Praktisk information

Hvornår:
D. 24. august 2022 kl. 13.00-15.30.

Hvor:
På Teams.

Tilmelding:
Du tilmelder dig webinaret ved at skrive til sabrinakristine.adamsen@sweco.dk.

Tilmeldingsfrist:
Der er tilmeldingsfrist d. 23. august 2022 kl. 12.00.

Deltagelse til webinaret er gratis.

Hvis du har spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte Sabrina på sabrinakristine.adamsen@sweco.dk.