0 af 0 for ""

 

  1. januar 2022

PFAS-seminar II

PFAS-webinar, hvor vi fokuserer på udførelse af PFAS-undersøgelser og effektive afværgeteknologier til oprensning af PFAS i jord og grundvand.

Vi bygger videre fra vores første webinar. Vi præsenterer nyeste viden fra Miljøstyrelsen, som har præciseret, hvem der har ansvaret. Derefter gennemgås konkret selve PFAS-undersøgelsen fra den indledende udførelsesfase til den videregående udførelsesfase indebærende bl.a. prøvetagning af biota, drænvand, sediment mv. ved at præsentere konkrete undersøgelser som cases. Samtidig præsenteres forskellige oprensningsteknologier og afværgeforanstaltninger til oprensning af PFAS-forurening i jord og grundvand. Vi inddrager cases fra ind- og udland og som ved webinar I er vores fokusområde at sikre, at den viden vi har i Europa bliver anvendt i Danmark.

Dagens program

Kl. 13.00 Velkommen og PFAS-status siden sidste webinar v. Louise Skytte, Sweco

Kl. 13.10 PFAS-undersøgelsen: udførelsesfaser og korrekt prøvetagning v. Majbrith Langeland, Sweco

Kl. 13.45 Ny oprensningsteknologi til fjernelse af PFAS i jord v. Niels Ploug og Søren Eriksen, Krüger

Kl. 14.15 Erfaringer fra Sverige med udførelse af forskellige typer af afværgeforanstaltninger overfor PFAS-forurenet jord og grundvand v. Niklas Törneman, Sweco:

– Termisk in-situ desorption
– Jordvask
– Stabilisering af overfladejord
– Sorptionsbarriere

Kl. 15.15 Spørgsmål, afrunding og PFAS Webinar III

Oplægsholdere

Majbrith Langeland fra Sweco Danmark:
Teknisk chef Majbrith Langeland fra Sweco har i mange år arbejdet med undersøgelser af jord, grundvand, sediment i vand og drænrør og har bidraget til udvikling af konkrete undersøgelsesmetoder for at sikre, at de forskellige segmenter prøvetages korrekt. Majbrith har endvidere mange års erfaring med kritisk gennemgang af udførte undersøgelser og sikring af, at indsamlede data er tilstrækkelige eller repræsentative og kan anvendes til vurdering af f.eks. udbredelsen af en PFAS-forurening.

Niklas Törneman fra Sweco Sverige:
Niklas Törneman manages large scale PFAS projects in several countries in Europe. The projects encompass investigations of soil, water and biota, in depth risk assessments, R&D, full scale soil and groundwater remediation and water treatment.

Niels Ploug og Søren Eriksen fra Krüger:
Salgs- og produktchef Niels Ploug og projektspecialist Søren Eriksen fra miljøvirksomheden Krüger har bidraget til udvikling af en ny, bæredygtig oprensningsteknologi til fjernelse af PFAS i jord direkte på lokaliteten. Ved metoden undgår man, at PFAS nedsiver og derved skaber problemer for vandmiljø eller drikkevand.

Praktisk information

Hvornår:
D. 19. januar kl. 13.00 – 15.30.

Hvor:
På Teams. Du modtager et link til webinaret d. 18. januar 2022.

Tilmelding:
Du tilmelder dig webinaret ved at skrive til sabrinakristine.adamsen@sweco.dk

Tilmeldingsfrist:
Der er tilmeldingsfrist d. 18. januar 2022 kl.12.

Hvis du har spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte Sabrina på sabrinakristine.adamsen@sweco.dk

Copy link
Powered by Social Snap