0 af 0 for ""

 

  1. marts 2022

Nyt webinar om PFAS-forurening kommer i forsommeren 2022

Efter to yderst udbytterige webinarer med mange deltagere, stor spørgelyst og god videndeling har Swecos miljøafdeling besluttet at afholde et tredje webinar i løbet af forsommeren.

Mere end 100 deltagere fra hele Danmark deltog i Swecos første PFAS-webinar den 6. oktober 2021. Webinaret handlede om PFAS-forurening med fokus på undersøgelsesmetoder og erfaringer fra andre lande, herunder Sverige, Holland og Irland.

Efter stor succes med det første webinar var Sweco vært for endnu et webinar den 19. januar 2022 med 160 deltagere. Webinaret fokuserede på udførelse af PFAS-undersøgelser og effektive afværgeteknologier til at oprense PFAS i jord og grundvand.

Deltagerne til webinarerne har været sagsbehandlere i danske kommuner og regioner samt grundejere og brugere af tidligere og nuværende brandøvelsespladser. Deltagerne repræsenterede desuden lufthavne, beredskaber, erhvervsuddannelser, energivirksomheder samt Naturstyrelsen, Hjemmeværnet og Forsvaret.

Sweco afholder det tredje webinar i forsommeren 2022. Den præcise dato vil inden længe blive meldt ud via Swecos hjemmeside.

Rådgivning om forurening med PFAS

Sweco har indgående erfaring med at undersøge, risikovurdere og afværge forurening med PFAS-forbindelser for offentlige og private kunder.

Når vi undersøger for PFAS har vi særligt fokus på at identificere potentielle forureningskilder og spredningsveje, foretage korrekt prøveudtagning i jord, vand, sediment, biota mv. samt sikre, at indsamlede data er tilstrækkelige og repræsentative. Det muliggør en retvisende vurdering af udbredelsen af en PFAS-forurening.

Vi råder over et netværk af internationale specialister bl.a. i Sverige, Norge, Holland, Tyskland, Belgien og Irland. Vi trækker på vores udenlandske kollegers kompetencer og erfaringer og inddrager dem i vores undersøgelser efter behov.