0 af 0 for ""

Foto. Roskilde Museum, 2014

 

  1. oktober 2021

Fakta-seminar om stormfloder i Roskilde Fjord og Isefjord

SWECO og Fjordgruppen.dk afholder fakta-seminar om stormfloder ved Isefjord og Roskilde Fjord med oplæg fra Region H, DTU, Københavns Universitet og Sweco med særlig fokus på håndtering af oversvømmelse og klimaforandringer i kystnære områder.

Foreløbig dagsorden:

12.30: Ankomst og registrering

13.00: Velkomst ved Lotte Meldgaard Pedersen, Sweco og Jørgen Hedegreen, Fjordgruppen

13.10: Indledning ved Kim Rockhill, formand for Miljø- og Klimaudvalget i Region Hovedstaden

Kim byder velkommen og sætter fakta-rammen for dagen, samt fortæller lidt om Regionernes arbejde. På den baggrund håber politikere og Fjordgruppen.dk at kunne invitere til debatmøder i starten af 2022, hvor stormfloder og havvandstigninger i Roskilde Fjord og Isefjord kan diskuteres inden for den faktaramme, som forventes skabt ved dette møde.

13.25: Lotte Meldgaard, Sweco, præsenterer IMMERSE-projektet og de tilgængelige fakta.

13.45: Tilbagetrækningsstrategier v/Ole Fryd, Københavns Universitet.

14.10: Kaffe og gruppediskussion #1 – diskussion af oversvømmelsesrisikoen samt forskellige løsningmuligheder.

14.35: Coherent-projektet DTU:

Dynamiske modeller

Økonomiske modeller for konsekvensen af oversvømmelse

Helbredsmæssige konsekvenser som følge af oversvømmelse

15.20: Kaffe og gruppediskussion #2 – prioritering af løsningsmuligheder.

15.40: Opsamling fra gruppediskussioner

15.50: Tidligere gode samarbejder vedr. vandkvalitet v/Jens Rønnow Lønholdt

16.00: Spørgsmål

16.30: Afrunding og tak for i dag

Praktisk information

Fakta-seminaret er gratis og afholdes d. 30. november fra kl. 12.30 – 17.00 i atriumgården hos Sweco Danmark, Ørestads Boulevard 41, 2300 København S.

Metroen kører lige til døren ved Bella Center metrostation. Kørende kan parkere på Sweco’s gæstepladser ved Ørestads Blvd. 41 eller få udleveret en dagslicens i receptionen til parkeringsarealet ved Ørestads Boulevard 37.

Tilmelding

Du tilmelder dig ved at sende en mail til oliver.ries@sweco.dk. I mailen bedes du angive navn, telefonnummer, og evt. organisation eller lokalområdetilknytning.

Tilmeldingsfrist er fredag den 26. november 2021.