0 af 0 for ""

Ibihaven

 

  1. september 2022

EU-taksonomi og LCA-krav  – hvordan gør vi byggeriet grønnere i praksis?

Tirsdag d. 11. oktober stiller vi skarpt på udfordringerne, potentialerne og fremtidsudsigterne.

Præmisserne for at bygge og besidde ejendomme i Danmark ændrer sig markant.

Fra nytår 2023 skal investorer og store virksomheder rapportere, hvor grønne deres ejendomme er ifølge EU’s taksonomi for miljømæssig bæredygtighed. Samtidig indføres allerede per 1. januar et konkret CO2-loft til nybyggeri større end 1.000 kvadratmeter som en del af de obligatoriske livscyklusvurderinger (LCA) i Bygningsreglementet. Begge dele sætter store krav til ejendomsbranchens aktører.

Hvordan skal du som ejendomsbesidder håndtere de kommende krav, hvad er de typiske udfordringer og områder, du skal være særligt opmærksom på – og hvordan vil klimakravene påvirke fremtidens nybyggeri og renovering af den eksisterende bygningsmasse?

Med udgangspunkt i konkrete cases giver Sweco til dette arrangement indblik på de kommende klimakrav og lovgivningen og debatterer udfordringerne, potentialerne og fremtidsudsigterne.

Program

Indflyvning til EU’s Taksonomi for miljømæssig bæredygtighed
Line Berg Madsen, partner, advokat, Poul Schmith/Kammeradvokaten

Hvad er EU’s taksonomi og hvad betyder den for virksomheder i praksis? Line giver en indflyvning til taksonomiens definitioner og rapporteringskrav og hvilke værdiskabende muligheder den afføder.

EU’s Taksonomi
Kristine Ohrt, teamleder Strategi & Bæredygtighed, Sweco

Hvordan kan EU-taksonomien gøres operationel og anvendelig for ejendomsbesiddere og forvaltere af eksisterende ejendomme? Kristine deler erfaring fra Swecos arbejde med EU’s Taksonomi for kunder i ejendomsbranchen.

Nye LCA og CO2-krav til bygningsreglementet
Rikke Schack, bæredygtighedsingeniør og LCA-konsulent, Sweco

Hvordan bygger vi mere bæredygtigt? Rikke gennemgår 2023-krav til C02-regnskab og livscyklusvurdering (LCA) med fokus på løsningsmuligheder for at optimere bygningers miljøprofil.

Paneldebat og spørgsmål
Line Berg Madsen, Kristine Ohrt og Rikke Schack. Moderator: Mia Scheel, markedsdirektør Sweco Architects.

Praktisk information

Hvornår: Tirsdag den 11. oktober kl. 16:30-18:30

Hvor: Sweco, Ørestads Blvd. 41, 2300 København

Tilmelding:

Arrangementet er gratis og er relevant for investorer, forvaltere, entreprenører og bygherre. Der er begrænset antal pladser. Er du interesseret i at deltage, så ræk ud til birte.hartvig@sweco.dk senest 7. oktober.

Efter debatoplægget vil der være et glas vin og snacks samt mulighed for uformel networking.