0 af 0 for ""

Nyheder og presse

Nyheder og presse

Sweco er Europas største arkitekt- og ingeniørrådgiver med 20.000 medarbejdere. I Danmark er vi 1.500 arkitekter og ingeniører, som brænder for vores fag, branche og for samfundet i bred forstand. Vores viden spænder bredt, og vi har mange specialister, der er førende på deres felt. Vi tager aktivt del i samfundsdebatten med holdning og perspektiv på vigtige dagsordener, der vedrører os alle.

Her kan du læse pressemeddelelser, nyheder og debatindlæg fra Sweco og Sweco Architects. Kontakt os gerne, hvis du ønsker information eller billeder fra specifikke projekter, eller du har brug for en ekspertkommentar.

Se allePressemeddelelserEvents

Sweco skal i kloster

Sweco har sammen med Enemærke & Petersen og Rubow Arkitekter vundet projektet Sankt Joseph Plejecenter og Seniorbofællesskab i København. Tilbuddet er vundet på baggrund af et tæt samarbejde mellem entreprenør, arkitekt og ingeniør fra et meget tidligt stadie i tilbudsfasen, hvilket i særlig grad har gjort det muligt at imødekomme bygherres krav og målsætninger. Læs mere

Sweco rådgiver Middelfart Spildevand i klimasikring af kloaksystemet i Nørre Aaby

Som led i at opfylde miljømålene i vandplanernes indsatsprogram og tilpasse afløbssystemerne til de forventede klimaændringer står kloaksystemet i tre store områder i Nørre Aaby by nu for at skulle saneres, og nye bassiner skal anlægges. Sweco rådgiver Middelfart Spildevand i arbejdet med at klimasikre områderne. Læs mere

Konkurrence: Tegn et vandkredsløb og vind 1.500 kr. til at bruge med din klasse

Vand er en af verdens vigtigste ressourcer. En ressource vi skal værne om. Derfor vil Sweco gerne være med til at fremme børns interesse for vand og ikke mindst sætte fokus på betydningen af arbejdet med at sikre rent vand i fremtiden.
Vi inviterer derfor alle skolebørn til og med 3. klasse til at indsende deres tegninger af vandkredsløbet og være med i konkurrencen om 1.500 kr. til vinderens klasse.
Læs mere

Kristian Torp

Kristian Torp

Presseansvarlig