KRYDSFELTET - Hvor viden bliver til inspiration

Her deler Swecos ingeniører og arkitekter ud af deres ekspertise om nye innovative løsninger og inspirerer med lokale og globale projekthistorier. Samtidig skuer vi ud i markedet og stiller skarpt på kommende udfordringer og tendenser, hvor vi selv tager del i debatten, men endnu vigtigere bringer kunder og eksterne partneres synsvinkler i spil. Hvorfor krydsfeltet? Navnet trækker tråde tilbage til fortællingen om Swecos logo, som er baseret på det gamle symbol for ”fikspunkt”. For Sweco repræsenterer logoet et krydsfelt, hvor erfaring, viden og ideer mellem forskellige fagligheder mødes.

I FOKUS

Projekt: Fremtidens Smart Energy System skal testes på DTU Risø

Fotograf: Torben Nielsen

En af nutidens største samfundsudfordringerne er at få skabt et mere fleksibelt og sammentænkt energisystem, hvor vedvarende energiformer i højere grad kan integreres. Nu tager DTU udfordringen op gennem en udvidelse af laboratoriet SYSLAB, hvor mulighederne i et nyt Smart Energy System skal kunne udvikles og testes. Sweco har været med til at designe udvidelsen, så forskerne har de bedst mulige rammer. LÆS MERE

I VORES URBAN INSIGHT RAPPORTER DELER SWECOS INGENIØRER OG ARKITEKTER VIDEN OM
BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

Projekt: Stormen i 1999 førte høj forsyningssikkerhed med sig

I den seneste Urban Insight rapport er en af hovedanbefalingerne, at elnettet skal kabellægges i jorden. Dette skal skabe høj forsyningssikkerhed og minimere risici ved de voldsomme vejrhændelser, der kan følge med klimaforandringer. Danmark er et af de lande, der i høj grad har gjort dette, efter konsekvenserne blev synlige – men måske kan vi alligevel forvente lidt flere strømafbrydelser i fremtiden.

Læs mere
/contentassets/ade7cae7516349fab4c175d634bed965/valtet-mast_770x400.jpg
/contentassets/ade7cae7516349fab4c175d634bed965/baredygtihedsblog_480x270.jpg

BLOG: Se din (bæredygtige) by fra tårnets top

Det gode byliv handler om mennesker og livskvaliteten for de mennesker, som bor i byen. Derfor indgår f.eks. grønne områder, tryghed, forureningshåndtering, ren luft, kollektiv transport, cykel- og gangstier, fremkommelighed, klimatilpasning, gode boliger og energiforsyning i arbejdet med bæredygtig byudvikling.

Læs mere

Projekt: Sweco skal sikre Ho Chi Minh City mod en tredobbelt klimatrussel

Ho Chi Minh City i Vietnam oplever i høj grad konsekvenserne af klimaforandringerne, faktisk er byen et af de steder i verden, der er mest påvirket af klimaet, da byen møder trusler fra både hav, himmel og jord. Byen bliver nemlig i stigende grad udsat for store regnmængder og stormflod fra byens havn, samtidig med at byen synker med omkring fem til ti millimeter årligt på grund af sammenfald i undergrunden. Sweco skal derfor udarbejde en ny klimamasterplan, der skal levere de løsninger, som vil beskytte byen og dens borgere, såvel som drive byudviklingen.

Læs mere
/contentassets/ade7cae7516349fab4c175d634bed965/hcmc_480x270.jpg