Webinar om trafik og mobilitet

/siteassets/events/trafik_og_mobilitet.jpg

Webinar om trafik og mobilitet

7 maj 2020 - 7 maj 2020
Parkering lægger beslag på store arealer i byerne og er i høj grad med til at definere byen. En sammenhængende trafik- og mobilitetsplanlægning sikrer, at der arbejdes efter fastsatte mål. Trafikmodeller og signalstyringssystemer er med til at sikre en god trafikafvikling, og de tekniske løsninger er forskellige. Det er lidt af det, vi vil tale om på webinarmødet.

Dagsorden:

  • Smart Traffic – intelligent styring af signalanlæg v/Mathias Sdun
  • Trafikmodeller – mikro-, meso-, makromodeller v/Nicolai Rimme
  • Parkering – dobbeltudnyttelse og cykelparkering ved stationer v/Peter Mains
  • Trafik- og mobilitetsplaner, midtbyplaner, trafiksikkerhedsplaner, tilgængelighedsplaner, cykelplaner, stiprioriteringer, skolevejsanalyser v/Karen Marie Lei

Smart Traffic er en løsning til intelligent styring af signalanlæg ud fra data om den enkelte trafikant for optimeret trafikafvikling eller emission. Smart Traffic er udviklet af Sweco og brugt gennem mange år. Signalvisningen optimeres i realtid ud fra den aktuelle trafikale situation.

Hvornår skal man bruge den ene eller anden type trafikmodel? Hvad er styrkerne ved for eksempel meso i forhold til mikro? Vi viser eksempler bl.a. fra Holland, hvor man er rigtig langt fremme på feltet.

Mængden af parkeringspladser til biler kan reduceres ved en enkelt analyse af muligheden for dobbeltparkering. Cykelparkeringen kan mange steder indrettes bedre og mere pladsbesparende.

Trafik- og mobilitetsplaner er med til at fremme cykling og gang, samt prioritere den kollektive trafik og vejprojekterne. Gode eksempler på forskellige løsninger og plantyper, og dialog vil være det centrale på mødet. Fif om puljer kan vi også vende.

Vi er i Sweco et stort miljø inden for trafik- og mobilitetsplanlægning, og på dette webinar kan i møde nogle få af os.

Tilmelding

Webinaret varer ca. en times tid med start kl. 13.
Du tilmelder dig via mail til karenmarie.lei@sweco.dk. Efterfølgende får du en invitation til et møde i Microsoft Teams via din e-mail. 

Vel mødt.