Projekt: Varmeforsyningen er afhængig af el, så hvad sker der når strømmen går?

Vi er alle afhængige af både el og varme, men hvad hvis strømmen går på vores varmeværker, står vi så uden begge dele? På Norfors’ varmecentral i Hørsholm er der stort fokus på forsyningsikkeheden, så indbyggerne ikke risikerer at skulle undvære varme, hvis strømmen går.

I forbindelse med ombygningen af Norfors store varmecentral på Kærvej i Hørsholm har det været en grundlæggende tanke at sikre forsyningssikkerheden. Sweco har blandt andet installeret flere pumpebatterier, som mindst består af to pumper hver, hvilket både skaber forsyningssikkerhed og driftsøkonomiske fordele. Men ifølge Peter Sonne, chefrådgiver i Sweco, er det særligt anvendelsen af flere transformere og muligheden for at slå en nødgenerator til, som er vigtig, hvis der er udfald i elforsyningen:

”Med så stor en kedelcentral følger et stort el-forbrug og derved også sårbarhed ved strømafbrydelser. Derfor er strømforsyningen fordelt på fire hovedtransformere, der er uafhængige af hinanden. Værket kan derfor fortsat levere varme, selv hvis der er nedbrud på dele af forsyningen fra en transformer, da de resterende pumper fortsat vil være i drift. Derudover er der også en yderligere sikring i form af en diesel nødgenerator, der kan dække el-behovet i en periode, mens der arbejdes på at løse forsyningsproblemerne.”

Læs mere om projektet i casen.

Fokusset på forsyningssikkerhed kommer i forlængelse af den seneste Urban Insight-rapport, som netop undersøger, hvor store konsekvenser strømafbrydelser har for samfund, byer og indbyggere. Dette illustrerer netop, hvordan disse risici allerede i dag tænkes ind i projekter. I rapporten er der dog også fokus på mere holistisk risikohåndtering på samfundsplan, da de nyere eksempler på cyberangreb betyder, at det bliver noget, der skal tages stilling til på nationalt plan.

Bliv klogere på problemstillingen – læs hele rapporten.

Læs også: Hvad sker der med nødfunktioner, når strømmen går?