Ekspert: Trafikknudepunkter er afhængige af god cykelparkering

Nærliggende og velforbundet cykelparkering er et afgørende kriterie for, at de store trafikknudepunkter lever op til de rejsendes behov. Desuden skal det være nemt at skifte mellem transportmidlerne. Det er nemlig det, der er afgørende for, hvor godt forbundet byen er, hvilket der stilles skarpt på i Swecos seneste Urban Insight rapport.

I Danmark er vi kendt for vores cykelkultur, og det skinner igennem i designet af trafikknudepunkter som Valby Station og Ny Nørreport i København. Da Nørreport Station i 2009 blev renoveret, blev der udarbejdet en helt ny type pladsbesparende cykelstativer, der kan rumme omkring 2100 cykler. Cykelstativerne er placeret i nedsænkede øer, så det fortsat er nemt at have overblik over hele stationsområdet, og så er de strategisk placeret lige ved siden af de forskellige indgange til stationen og oplyst om natten.

”Vi har en helt speciel mentalitet i Danmark, når det kommer til cykelparkering. Den skal være både let tilgængelig og ligge lige ved stationsnedgangene for, at danskerne vil bruge dem. Hvis dette ikke er opfyldt, bliver cykelparkeringen ikke brugt og mister derved sin værdi for brugerne. I Holland har man derimod ofte store fleretagers cykelparkeringshuse lidt væk fra stationen, men det er ikke en mulighed i Danmark – her skal der være nem adgang fra cykel til tog og bus,” fortæller Steffen Moe fra Sweco, der var projektleder på Ny Nørreport.

Læs også: Ny Nørreport vinder Den Danske Lyspris 2016

På Valby Station udvides cykelparkeringen også med 400 nye pladser, så der i slutningen af 2019 er plads til 830 cykler lige ved stationen. Det som ligger bag disse valg er et ønske om at gøre det nemmere at kombinere cyklen med den offentlige transport – og netop når cyklen er så vigtig for danskere, er optimal cykelparkering en vigtig faktor. Derudover vil et øget antal af pendlere, der kombinerer cykelturen med bus eller tog skabe mere plads i trafikken og mindske luftforureningen, hvilket også er nogle af de betragtninger, der ligger bag kommunens valg om at forbedre forholdene på Valby station.

Transport skal bidrage til bylivet
Ønsket om, at få flere til at tage cyklen på baggrund af mål som mere plads i trafikken og miljøhensyn, fremhæves også som et vigtigt perspektiv i Swecos seneste Urban Insight rapport, der stiller skarpt på sammenhængen mellem byplanlægning og rejsetid. Transport skal gerne bidrage til at forbedre vilkårene i byen, og da rejsetiden ligger stabilt på 70-80 minutter, skal denne værdi skabes på anden vis – ved eksempelvis at skabe en renere og mere levende by. Minimering af tid skal derfor ikke altid ses som det vigtigste parameter.

Der er desuden stort fokus på indbyggerperspektivet, da byens indretning kan bidrage til at påvirke indbyggernes oplevelser og brug af byen, lige så vel som indbyggernes adfærd også er med til at forme byen. Netop denne forståelse er tydelig her, hvor de danske cyklisters adfærd afspejler et specifikt behov for nærliggende og velforbundet cykelparkering. 

Vi har en helt speciel mentalitet i Danmark, når det kommer til cykelparkering. Den skal være både let tilgængelig og ligge lige ved stationsnedgangene for, at danskerne vil bruge dem.

Læs også: En god cykelrute kan betyde et farvel til bilen

Knudepunkter skal gøre det nemt at kombinere
Cykelparkeringen er dog ikke det eneste, der er vigtigt i trafikale knudepunkter. Der skal være nem adgang mellem alle de forskellige transportmuligheder – så alle kombinationer er let tilgængelige for den rejsende.

Særligt i forbindelse med renoveringen af Ny Nørreport var der fokus på, at busstoppestederne blev placeret tæt ved trapperne ned til S-tog, regional- og intercitytog og metroen. Der blev desuden etableret en ny metrotrappe, der bandt metroen sammen med resten af stationen, så det nu er muligt at komme tørskoet fra de forskellige tog og hen til metroen.

Når en station som Ny Nørreport gør det nemt at kombinere forskellige transportmuligheder, betyder det også ifølge Urban Insight rapporten, at byen i en vis forstand bliver større. Den bliver nemlig bedre forbundet, og en by er kun så stor, som transportsystemet tillader, hvilket gør det vigtigt for en by som København at gøre byens offentlige transportsystem i kombination med cyklen så ”stort” som muligt, når målet er at få færre biler i byen.

I rapporten kan du også læse om, hvordan flere indbyggere, der bor i samme område, kombinere deres transport på vidt forskellige måder alt efter deres behov og hverdag og vigtigheden af, at transportsystemer derfor skaber muligheder og ikke begrænsninger. Deres ”travel-time-budget”, som er det centrale begreb i rapporten, er derfor sat sammen på forskellig vis, hvilket kræver forskellige kombinationsmuligheder, som byen gerne skal kunne imødekomme.

Læs hele rapporten og dens anbefalinger.

I Urban Insight beskriver Swecos eksperter vilkårene for det gode byliv i Europa ved at dele spændende viden om bæredygtig byudvikling set fra et indbyggerperspektiv. Læs mere på swecourbaninsight.com.